ارث خمس ندارد

پرسش: در مورد ارثی که به آدم رسیده  مثل طلا و جواهرات، اگر تا یکسال از آن استفاده نگردد آیا مشمول خمس هست یا خیر؟

 

پاسخ:
یک. ارث خمس ندارد.
دو. اموال انسان زائد بر مؤونه  سر سال مشمول خمس است.
سه.  زیور آلات و جواهرات در حد متعارف برای بانوان جزء مؤونه است.
موفق باشید
محسن کدیور