تفاوت مالیاتهای شرعی و عرفی

پرسش:  مالیاتی که الان ما  پرداخت می کنیم  همان خمس و زکات زمان پیامیر (ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام )  نیست ؟
و در این صورت  آیا  پرداخت خمس و زکات  بلا موضوع نمی گردد ؟
پاسخ:

در زمان پیامبر (ص) زکات پرداخت می شده، خمس غنائم هم اخذ می شد و مالیات دیگری نبوده است. در دوران خلفای اموی و عباسی و بعد از آن زمامداران مالیاتی به عناوین خراج، عشریه یا غیر آن از مردم می گرفته اند، زکات نیز به مصارف شرعی می رسیده است. از زمان امام موسی کاظم (ع) پرداخت خمس ارباح مکاسب واجب شده است.
در دوران جدید مالیات هزینه شهروندی است که صرف امنیت، آبادی، توسعه، بهداشت و آموزش عمومی شده اجبارا اخذ می شود. مالیات دینی در دنیا امر اختیاری است و به مصرف امور خیریه می رسد. هیچیک از این دو جای دیگری را نمی گیرد.
همچنانکه مسیحیان و بهودیان مالیات دینی خود را به کلیسا و کنیسه‌ی خود می پردازند، مسلمانان نیز موظفند مالیات دینی خود را به مسجد خودشان بپردازند. مالیات دینی کارکردی متفاوت از مالیات دولتی دارد. پرسشی که جای طرح دارد این است که آیا خمس و زکات همزمان بر فرد واجب است؟ چنانکه قبلا وعده داده ام تحقیقم در این باره را به زودی منتشر خواهم کرد.
موفق باشید.