پرسش: می خواستم نظر فقهی شما رو درباره فقاع یا ماء شعیر بدانم.  با توجه به اینکه فرقی که بین این دو می گویند این است که ماء شعیر به دستور طبیب درست می شود. حال باید پرسید که  در حرام چه فرقی می کند که با دستور چه کسی درست شود؟ حرام حرام است دیگر . در روایتی حضرت صادق صلوات الله علیه می فرمایند در حرام شفا نیست.

 
پاسخ:
الف. نوشابه گرفته شده از جو و دیگر میوه ها بر دو نوع است: نوشابه ای که بعد از جوشیدن (نشیش و غلیان) حاصل شده باشد، و نوشابه ای که چنین مرحله ای را طی نکرده باشد. نوع اول حاوی درصدی الکل است، نوع دوم  نوشابه ای غیرالکلی است.

ب. هر نوشابه‌ی الکلی با هر اسمی حرام است (مایع مسکر یعنی مست کننده مطلقا با هر اسمی حرام است)، و نوشابه غیرالکلی حلال است.

ج. ظاهرا فقاع، نبیذ و آبجو به نوع اول یعنی نوشابه الکلی گرفته شده از جو اطلاق می شود و ماء الشعیر به نوشابه‌ی غیرالکلی نجوشیده‌ی گرفته شده از جو گفته می شود و حلال است.

د. این دو نوع نوشابه‌ی حرام و حلال گرفته شده از جو در گذشته موجود بوده و در روایات و فتاوای فقها سابقه دارد.
موفق باشید.