سادات ایرانی

پرسش: من یک سید هستم . عده ای به قربان جدم رسول الله می روند و عده ای هم می گویند ایرانیها در زمان حمله اعراب نا خودآگاه به این لقب نامیده شدند و هیچ ارتباطی به رسول خدا و ائمه ندارند. به راستی که دچار یک سردرگمی شده ام . آیا ما از نسل ائمه هستیم یا نسلی هستیم که به خاطر هوس بازی عربها ناخواسته به این دنیا آمده ایم؟

 
پاسخ:
تحقیق در سیادت افراد را در علم انساب دنبال می کنند. معمولا سادات شجره نامه خود را پشت قرآن موروثی ثبت می کردند.
بسیاری از سادات ایرانی فرزندان نوادگان امام موسی کاظم (ع) هستند که برای زیارت امام رضا (ع) در طوس راهی ایران شده اند. برخی از سادات نیز چند دهه قبل از آن در شهرهای شیعه نشین قم، دیلمان (مازندران)، ری و سبزوار ساکن بوده اند.
احتمال اینکه شما از نسل ائمه باشید منتفی نیست.
اما در اسلام شرف به تقوی و علم و جهاد است و اگر شرافت نَسَبی خود را با این موازین همراه کنید زهی سعادت.
قبلا در این باره توضیح داده ام: «سیادت» جزء ملاکهای تقدم در اسلام نیست

 

***

پرسش: در خصوص حکم خمس در قرآن (سوره مبارکه انفال در آنجائی که شارع می فرماید خمس سودی که به شما میرسد از آن خداست که به پیامبر و اولاد او و فقرا و مساکین وابن السبیل از ایشان میرسد…) در حال حاضر:
ریشه تاریخی اشخاصی که ما آنها را با وصف سید اولاد پیغمبر می شناسیم کجاست؟ آیا این موضوع جنبه سیاسی و برای حفاظت از علویون نداشته است؟ منظورم این است که ایرانیان به تناسب عشق به خاندان علی ع خود را به شمایل آن عزیزان در نیاورده و سبز پوش نشده اند تا آنها شناسائی نشوند؟

 
پاسخ:
اکثر قریب به اتفاق ایرانیان در زمان ائمه شیعه نبوده اند تا دخالتی در امر خمس داشته باشند. اکثر ایرانیان مسلمان تا قبل از صفویه سنی شافعی بوده اند و اقلیتی شیعه نیز در قم، ری، سبزوار و مازندران زندگی می کرده اند.

۵ شهریور ۱۳۹۲