پرسش: من جوانی هستم که متاسفانه درعمل قبیح و زشت لواط مفعول واقع شده ام. بارها سعی‌ کردم توبه کنم ولی‌ … آیا راه بخششی برای من هست ؟ آیا می‌تونم این گـنآه کبیره را از زندگیم پاک کنم؟ درمانده هستم لطفا کمکم کنید.

 
پاسخ: توبه کنید، توبه‌ی نصوح. با خدا عهد کنید که دیگر تن به چنین عمل قبیحی ندهید. استغفار کنید. از خدا طلب بخشش کنید. با احدی هم در میان نگذارید. باشد که خداوند بر شما ببخشاید.

۱۴ مهر ۱۳۹۲