پرسش: از نظر شما حد وجود الکل در یک ماده طبیعی که مست کننده هم نباشد چیست؟ مثلا خیلی مواد خوراکی در فرایند تولیدیشان الکل هم تولید می شود که حد پایینی است،  حالا این چند درصد باشد میشه به  آن حلال گفت و استفاده کرد؟  من شنیده بودم قبلا زیر چهاردرصد سکر اور نیست.

 
پاسخ:
ملاک حرمت نوشیدن نوشابه های الکلی (خمر، فقاع و هرگونه شراب مست کننده و مشروب الکلی) اتانولی است که در فرایند تخمیر از متابولیسم گلوکز توسط گونه‌ی مخصوصی از مخمّرها در غیاب اکسیژن تولید می شود و سپس با تقطیر غلظت اتانول بالا برده می شود.
هر دو فرایند تخمیر و تقطیر اموری مصنوعی و فراورده‌ی آنها مست کننده است.
وجود درصدی از اتانول در برخی نوشیدنی ها یا خوردنی های طبیعی مادامی که جدانشده و فرایند مذکور را طی نکرده است مطلقا دلیلی برای حرمت نوشیدن یا خوردن انها نمی شود.

 

۲۰ آذر ۱۳۹۲