مسائل خمس

اگر شخصی هر ماه مقداری پول پس اندازه کند برای خرید خانه در آینده و در این بین در مواقعی که حقوق ان کفاف زندگی اش را ندهد و باعث شود که از آن مبلغ برداشت کند و مصرف کند، ایا به آن پس از انداز یا مبلغ برداشت شده خمس تعلق می گیرد؟

 
پاسخ: خیر.

 

شخصی مبلغی از بانک وام گرفته است که باید هر ماه قسط ان بپردازد. اگر اصل مبلغ وام گرفته شده در ماه مقداری از آن را مصرف کند آیا به آن خمس تعلق می گیرد؟

 
پاسخ: خیر.

 
اگر مبلغی سهام خریداری شود و در بورس سرمایه شود و مالک هم کاری با ان نداشته باشد تا مثلآ ۱۰ سال بعد که ان را همراه با سودش بر دارد آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

پاسخ:

بله. اگر سهام از پول غیرمخمس خریداری شده به کل مال خمس تعلق می گیرد و اگر با پول مخمس بوده صرفا به سود آن.

لطفا نظرتان را راجع به پرداخت خمس برای کارمندان ایرانی بفرمایید با توجه به اینکه از حقوق مالیات برداشته می شود و هر ساله به ماشین و مسکن نیز عوارض تعلق میگیرد.
پاسخ:
در همه جای دنیا دولتها در مقابل خدمات عمومی از شهروندان مالیات مستقیم و غیرمستقیم می گیرند. این اختصاصی به ایران ندارد. بعلاوه پیروان همه ادیان مطابق اعتقادات خود مالیات دینی می دهند. مالیات دینی ارتباطی به مالیات دولتی ندارد. در برخی کشورها برای در قبال تسلیم رسید معتبر کمک به امور خیریه (شامل مالیاتهای دینی) از مالیات دولتی کسر می شود.
فارغ از نکته فوق در مورد خمس تاملاتی است که در آینده منتشر خواهم کرد. مسلمان موظف است در صورتی که درآمد سالیانه اش بیش از مخارج وی بوده باشد در راه خدا انفاق کند. در این امر هیچ تردیدی نیست. بحث در مبلغ آن است.
موفق باشید.

۲۶ آذر ۱۳۹۲