عدم جواز ازدواج با غیرموحد

پرسش: دانشجو و در حال حاضر ساکن خارج از کشور هستم. اگر من با دختری غیر ایرانی که وجود خدا برایش اثبات نشده اما ضدیتی هم با اسلام ندارد ازدواج کنم آیا امری حرام و غیر شرعی است؟ اینکه در پی چنین ازدواجی امکان دارد ایشان نسبت به دین کنجکاو شده و شاید تحولی در تفکراتش ایجاد شود تفاوتی در حکم دارد یا خیر؟

پاسخ:

ازدواج مسلمان تنها با مسلمان مجاز است و با اهل کتاب مکروه است، و با غیر موحد مجاز نیست.
تحول احتمالی مجوز چنین ازدواجی نیست. اگر این تحول میسر است بکوشید آنرا قبل از ازدواج ایجاد کنید.

موفق باشید.

۷ بهمن ۱۳۹۲