احکام خمس

یک) بنده حقوق ماهیانه دریافت می کنم، برای محاسبه خمس یک روز در سال حساب می کنم در طول یک سال قبل چقدر پس انداز کرده ام. بیست درصد آن را خمس می دانم. صحیح است؟

پاسخ: بله.

 
دو) آیا تفاوتی دارد که این درآمد متعلق به مرد خانه است یا زن خانه؟

پاسخ: خیر.

 
سه) آیا لازم است اقلامی که در خانه موجوداست را نیز حساب کرد؟ مثلا سال قبل این روز ۱۰ کیلوبرنج و دوکیلو گوشت توی خونه داشتیم، یکسال بعد، مثلا ۱۲ کیلو برنج و ۳ کیلو گوشت در خانه داریم و این هم بواسطه پس انداز نیست، اتفاقی امروز این اقلام بیشتر از همین روز در سال گذشته بوده.

پاسخ: خیر. اگر منظور شود از باب احتیاط و مستحب است.

 
چهار) من بدهی بانکی دارم و باید تا هفت سال قسط بپردازم. آیا باید اقساط سالهای آتی را از مبلغی که در طول سال پس انداز کرده ام کسر کنم؟ یا این موضوع بستگی به میزان عدم اطمینان من از درآمدهای آتی دارد؟

پاسخ: قسطهای هر سال جزء مخارج آن سال حساب می شود.

 
پنج) من در یک تعاونی مسکن عضو هست، که سالیانی متمادیست که مشغول ساختن خانه برای ما هستند، و هرسال بواسطه تورم مبلغ بیشتری را برای تکمیل پروژه طلب می کنند. در طی این چند سال بنده خمسی نپرداختم با این توجیه که تا وقتی که این آپارتمان تکمیل و به من تحویل نشود و من ندانم چقدر دیگر باید پول بپردازم و آیا بالاخره صاحب خانه می‌شوم یا نه، خود را از پرداخت خمس معاف نمودم. درواقع تصور می کنم تا مادامی که یک خانه معمولی، لوازم منزل و یک خودرو معمولی نداشته باشم، از پرداخت خمس معافم. آیا در این امر اشتباهی مرتکب شدم؟

پاسخ: پولی که به تدریج برای خرید خانه و مایحتاج اولیه زندگی می پردازید خرج شده، پس اندازی هم نداشته اید تا مشمول خمس باشید.

*****

یک) اگر فردی سالانه مبلغی را پس انداز کند برای راه اندازی کسب و کاری در آینده، مثلا مزدبگیر است و می خواهد بجای مزدگیری برای خود کسب و کاری راه بیندازد. آیا به این پس انداز خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ: در حد کسب و کار متعارف خمس ندارد.

دو) در سیستم مالیاتی، استهلاک دارایی ها از درآمد مشمول مالیات کسر می گردد، آیا در خمس نیز می توان از پس انداز مشمول خمس، استهلاک خانه، ماشین و لوازم خانه را کسر نمود؟

پاسخ: خیر.

سه) بنده قبل از ازدواج پس اندازی داشتم برای تامین آتیه ام. بخشی از آن را بعنوان مهریه به همسرم دادم. آیا همسرم باید خمس آن را بپردازد؟

پاسخ: مهریه خمس ندارد.

*****

 اگر فردی، با اخذ وام سرمایه گذاری انجام دهد، فرض می کنم که معاش این فرد وابسته به درآمد ناشی از این سرمایه گذاری نیست. آیا بر این سرمایه گذاری خمس تعلق می گیرد؟

پاسخ: بعد از کسر اقساطی که در همان سال باید بپردازد بقیه در صورتی پس انداز شده باشد مشمول خمس می شود.

موفق باشید.

۱ اسفند ۱۳۹۲