پرسش:
همسر من چند ماه پیش به صورت تلفنی خطبه طلاق را در حضور دو شاهد جاری کرد . مهریه مرا  نیز پرداخت کرده است اما به دلیل حضور من در خارج از ایران ما هنوز از نظر قانونی طلاق را ثبت نکرده ایم. اگر پس از چند ماه بخواهیم مجددا ازدواج کنیم ، حکم آن چیست؟ آیا باید آن عقدنامه باطل شود؟ آیا می توانیم به همان عقدنامه اکتفا کنیم و خطبه محرمیت بخوانیم ؟ آگر در این مدت من با مرد دیگری صیغه موقت شده باشم حکم چیست؟

 
پاسخ:
مسئله دو صورت دارد: شرعی و قانونی.
به لحاظ شرعی بعد از جاری شدن طلاق و گذشتن دوران عده زن نسبت به شوهرش نامحرم محسوب می شود. عدم درج طلاق در شناسنامه و محضری نشدن آن امری قانونی است.
ازدواج مجدد زن و مردی که قبلا زن و شوهر بوده اند بلامانع است. این ازدواج نیاز به عقد شرعی دارد. (ازدواج دائم یا ازدواج موقت باید حتما مشخص شود)
در صورت ازدواج دائم نیازی به ثبت طلاق سابق نیست، و بعد از عقد شرعی دوباره قانونا این دو زن و شوهر محسوب می شوند.
در صورت ازدواج موقت اگر بعدا به جدایی بیانجامد مشکل قانونی خواهید داشت.
اگر بعد از پایان عده ازدواج اول زن به عقد موقت مرد دیگری درآمده باشد و مدت این ازدواج موقت به سر امده باشد  زن بعد از نگاه داشتن عده از این ازدواج موقت مجاز است با هر کسی از جمله همسر سابقش ازدواج دائم یا موقت کند.
در هر صورت سعی کنید در هر کجا که زندگی می کنید علاوه بر ازدواج و طلاق شرعی زندگی زناشویی خود را مطابق قوانین همان کشور ثبت کنید تا دچار مشکل نشوید.

 

****

۱. عده صیغه موقت چقدر است؟ گمان می کردم عده ندارد.
پاسخ:

عده ازدواج موقت (در صورت فعل زناشویی و یائسه نبودن) دو طُهر (پاکی از حیض دوم) است. چنانچه حامله باشد و حیض نمی بیند تا زمان وضع حمل یا ۴۵ روز هرکدام بیشتر است باید عده نگاه دارد. آغاز عده زمان تمام شدن مدت تعیین شده در صیغه‌ی عقد یا بخشیده شدن مدت توسط شوهر است.

 
۲. اگر پیش از به پایان آمدن عده طلاق اول ، صیغه موقت با مرد دیگری انجام شده باشد ، به چه صورت است؟ به این اعتقاد بودم که بعد از چند ماه دوری از همسر اولم نیازی نیست باز هم عده نگه دارم.
پاسخ:

زمان عده از اجرای صیغه طلاق و مدت آن پاکی سوم (بعد از سه حیض) است. ازدواج در زمان عده باطل است.
موفق باشید.
۴ اسفند ۱۳۹۲