پرسش: در خصوص استحاله شدن الکل در فرایند تولید سرکه لازم است یادآوری کنم همانطوری که اطلاع دارید در فرایند تولید سرکه (اسید) از انگور (قند) یک ماده واسط وچود دارد که همان شراب (الکل) است. تبدیل هر یک از این مواد به یکدیگر توسط جانداران ریز (مخمر و باکتری) صورت می گبرد. همانگونه که در شیمی معدنی اشاره می شود هیچ واکنش شیمیایی در یک محیط محدود به صورت ۱۰۰ درصد و یکطرفه نبوده. این مسئله در زیست شیمی و واکنشهای موجود در جانداران زنده نیز وجود دارد. بنابراین وچود مقادیر کم قند در شراب یا سرکه، و الکل در سرکه کاملا بدیهی است. در عوام هم افرادی دیده میشوند که با مصرف مقادیر بالای سرکه دچار مستی می شوند. همچنین وجود انواع الکل ها در بافتهای گیاهان مانند میوه ها، سبزیجات، داروها، مواد آرایشی و بهداشتی و شوینده ها امری واضح است. بنابراین به نظر من اعلام حرمت مواد غذایی حاوی الکل به نحوی حرام اعلام کردن همه چیز هست. شاید بهتر باشد حرمت شراب از منظری دیگر بررسی شود. احتمالا برگشت به نیت فرد از مصرف باید مد نظر قرار گیرد.

پاسخ:

الف. خوردن میوه ها یا اغذیه ای که درصد اندکی الکل طبیعی دارند اما فرایند خاص تخمیر و تقطیر را طی نکرده اند  ولو با قصد مستی حرام نیست.

ب. خوردن غذایی که در طبخ آن مشروب الکلی مصرف شده است حتی بدون قصد مستی حرام است.

نیز بنگرید به پاسخهای مرتبط در همین زمینه: اتانول نوشیدنی‌های طبیعی و شراب تبخیرشده در غذا