بیانیه جمعی از حامیان جنبش سبز در حمایت از اعتراضات مردم آذربایجان

صدایی که این‌روزها از آذربایجان به گوش می‌رسد، صدای مطالبات برحق مردمی است که به شکلی مدنی و مسالمت‌آمیز، خواهان رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار زیست‌محیطی و جلوگیری از نابودی یکی از گران‌قدرترین میراث‌های طبیعی ایران هستند. امروز دریاچه‌ی ارومیه که دومین دریاچه‌ی آب شور جهان است و نقش ویژه‌ای در زیست‌پذیری آذربایجان دارد و وارد آمدن هرگونه خللی به آن موجبات به‌بارآمدن فجایع انسانی نه تنها در آذربایجان بل‌که در مناطق گسترده‌تری را فراهم می‌سازد،با آسیب‌های جدی مواجه شده و در معرض نابودی کامل قرار دارد.
آن‌چه بسیار تاسف‌بار است برخورد نظامی و امنیتی حاکمیت با خواسته‌های برحق مردمی است که به گونه‌ای مسالمت‌جویانه به دنبال توقف روندی هستند که به سرعت به از بین رفتن دریاچه‌ی ارومیه منجر می‌شود. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از سرکوب بی‌رحمانه‌ی این اعتراضات نشان می‌دهد که حاکمیت نه تنها درصدد حل مشکل نیست بل‌که به دنبال سیاسی – امنیتی کردن یک مطالبه‌ی کاملا زیست-محیطی است.
ما به عنوان جمعی از حامیان جنبش سبز، رفتار سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز حکومت با معترضین آذربایجانی را به شدت محکوم کرده و حمایت از مطالبات و اعتراضات مردم آذربایجان را وظیفه‌ی تمامی کنش‌گران مدنی، فعالین سیاسی و حقوق بشری ایرانی می‌دانیم.

 ۲ شهریور ۱۳۹۰