انتشارات‌ روزنامه اطلاعات‌،تهران‌ 1378، 1937 صفحه مجموعه‌ مصنفات‌ حکیم‌ مؤسس‌ آقا علی مدرس‌ طهرانی ‌

مجموعه‌ مصنفات‌ حكيم‌ موسس‌ آقا علي مدرس‌ طهراني ‌

آقای‌ علی‌ مدرس‌ طهرانی‌ (۱۳۰۷ـ۱۲۳۴ هـ ق‌) فرزند ملاعبدالله‌ مدرس‌ زنوزی‌، یکی‌ از چهره‌های‌ شاخص‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از چیره‌دست‌ترین‌ شارحان‌ آراء صدرالمتالهین‌ است. بارزترین‌ ویژگی‌ آقا علی‌ که‌ وی‌ را در زمان‌ حیاتش‌ شایسته‌ عنوان‌ فاخر”حکیم‌ موسس” کرد، تصرف‌ وی‌ در مبانی‌ و ارائه‌ تقریرهای‌ تازه‌ از اصول‌ صدرایی‌، نقد حکیمانه‌ آرا صدرالمتاهلین‌ و ارائه‌ نظ‌ریات‌ جدید در چندین‌ مسئله‌ فلسفی‌ است‌. مهمترین تالیف مدرس طهرانی ”بدایع‌الحکم‌” است که می توان از آن به عنوان معتبرترین‌ کتب‌ حکمت‌ متعالیه‌ و از با ارزشترین‌ آثار فلسفی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌ یاد…
kadivarad33
۱۳۷۸/۰۲/۱۱