نقد کتاب حق‌الناس

حمیدیه: مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی

این فرایند سرعت بخشی به اجتهاد را شاید بتوان « مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی » نامید. عقلانیت حاکم بر این فرایند، عقلانیت صوری است که سه ویژگی اساسی دارد: سرعت به جای دقت، غایت اندیشی به جای سنجش مواد و ابزار، معلومات سطحی به جای تخصص فنی، مایکروفر، طبخ انواع غذا را به نحو خارق العاده‌ای ، سرعت بخشیده است.
HMouK
۱۳۸۲/۰۶/۳۰
نقد کتاب حق‌الناس

نقد مقاله‌ی «گذار از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»

در این مقاله ضمن معرفی اجمالی دو رویکرد در باب آشتی شریعت و تجدد، رویکرد سومی معرفی می‏شود که بر مبنای آن، احکام فقهی تا زمانی که طریقیت خود را به سوی نیل به اهداف و غایات عالی دین حفظ کنند، باقی خواهند ماند.
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۹/۰۱
نقد کتاب حق‌الناس

ایمانی: بدعت در بیعت

بله امیرمؤمنان و فرزند او حسین (ع) هرگز مردم را مجبور به بیعت نکردند اما آیا این عدم توسل به زور برای بیعت گرفتن، بدنی معناست که هر مسلمانی که با امام عصر خویش بیعت نکرد و از همراهی و همکاری سرباز زد، مرتکب فعلی مباح – ونه گناه- شده است؟
HMouK
۱۳۸۰/۰۱/۲۱