دروس عمومی

دروس عمومی

حج

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (63)”  

سنن الهی (۱) – مقدمه و طرح بحث

این سلسله دروس پاسخ به این پرسش است: خدا در جهان چگونه تصرف می کند در ارتباط با انسان خداوند چگونه در جهان حضور پیدا می کند و به بندگانش یاری می رساند؟

سنت رحمت

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (38)”   از سنن الهی می توان به عنوان قوانین خداوند در اداره جهان و مواجهه با انسان یاد کرد.خداوند در کتابش -قرآن کریم- به برخی از این سنن صریحا اشاره کرده است. …

وجوه اشتراک و افتراق پیامبران با دیگر آدمیان

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (39)”   در “سنت هدایت الهی” پیامبران نقش اساسی ایفا می کنند. پیامبران از طریق وحی با خدا ارتباط دارند. وحی ارتباط ویژه خداوند با پیامبران است که دیگر آدمیان به آن دسترسی …

وجوه فرابشري پيامبري

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (40)”   يكي از سنن الهي، هدايت آدميان از طريق فرستادن پيامبران است. پيامبري از سه وجه فرابشري، خارق عادت و ماوراي طبيعي است. اول: انزال وحي و تعليم دين. وحي پيام الهي …

سنت تعلیم (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (41)”   یکی از بارزترین صفات خداوند در اسلام، علم و آگاهی ست. خداوند از همه چیزآگاه است، هیچ چیز از او مخفی نیست، به غیب و شهادت دانا است، از آینده همان …

سنت تعلیم (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (42)”   سنت لایتغیر الهی بر تعلیم انسانها است. این سنت با سرشتن فطرت آدمیان بر میل دانایی و امکان آگاهی محقق شده است. همه آدمیان به شدت و ضعف از این علم …

سنت هدایت (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (43)”   يكي از مهمترين سنن الهي، هدايت است. هدايت به معناي راهنمائي و دلالت از سر لطف و محبت است. هدايت و مشتقات آن از كثير الاستعمال ترين واژه هاي قرآن كريم …

سنت هدایت (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (44)”   هدايت الهي يا عامه است يا خاصه. هدايت خاصه مختص برخي انسانها مي شود. اين هدايت مترتب بر پذيرش آزادانه هدايت عامه تشريعي مي باشد. هدايت خاصه هدايتي تكويني است. تنها …

سنت هدایت (۳)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (45)”   سنت هدایت (۳) از جمله مهمترین مسائل بحث سنن الهی دو مسئله مرتبط ذیل است: ۱. آیا طریق هدایت الهی واحد است یا کثیر و متعدد؟ (صراط یا سبل؟) ۲. آیا …

سنت تأسی به رسول رحمت (ص)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (46)” 1. خداوند در كتابش قرآن كريم پنج بار از پيامبرش با اسم ياد كرده است، چهار بار با نام محمد يك بار بنام احمد: اول.‹ الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و …

سنت ابتلاء (۱)

  ابتلا به معنای امتحان، آزمایش، آزمون و فتنه است. ابتلا یکی از سنن لایتغیر الهی است. هفت پرسش اصلی سنت ابتلا همراه با جوابهای اجمالیشان عبارتند از: ۱. چرا خداوند انسانها را می آزماید؟ هدف از ابتلا چیست؟ در بوته …

فتنه، سنت ابتلاء (۲)

  فتنه در قرآن کریم به سه معنی استعمال شده است: اول. اختبار، آزمایش، ابتلا و امتحان. دوم. عذاب و در آتش انداختن. سوم. سبب عذاب، گمراه کردن، اضلال و فریبکاری. اکثر موارد استعمال فتنه در قرآن به معانی دوم …

شاخص های باز خوانی تشیع

سئوال مقدماتي: تشيع چيست؟ سئوال مقدماتي اين است که تشيع چيست؟ و در ذيل آن، سئوال دومي مطرح مي شود که چگونه و با چه روشي مي خواهيم به اين سئوال پاسخ دهيم؟ تشيع در طول تاريخ چگونه تحقق يافته …