دروس عمومی

دروس عمومی

ادامه نبوت منهای وحی

به نام خدا گفتیم که از تشیع نیز می­توان دو قرائت داشت، همانطور که از اسلام حداقل دو قرائت داریم. و آن دو قرائت عبارتند از قرائت سنتی از تشیع و دیگری قرائت نواندیشانه یا روشنفکرانه یا متجددانه از تشیع. …

تغییر شاکله اصلی تشیع در قرن سوم

بسم الله الرحمن الرحیم عباراتی را که از نهج البلاغه خواندم در مورد حکومت بود. تفکیک بین شیعه وسنی هم از حوزه ی حکومت آغاز شده است، بعدها امور دیگر بدان اضافه گشت. مسأله ی اولیه این بوده است که …

بندگی (۱)

  فایل صوتی این جلسه متاسفانه در دست نیست. اگر دوستی به آن دسترسی دارد محبت کرده ارسال کند. قرآن و انسان معاصر (21)، خدا و انسان (9)، 10 آذر 1384

توکل (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (29)”   خدا و انسان 17 یکی از مفاهیم اصلی در ارتباط انسان و خدا مسئله توکل است.توکل از لوازم توحید است و با ایمان و امید پیوندی وثیق دارد.معنای لغوی توکل واگذاری …

توکل(۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (30)”   1. توکل یکی از روابط بین خدا و انسان است. توکل رابطه ای است که انسان با خدا برقرار می کند. این انسان است که بر خدا توکل می کند، یعنی …

توسل

    توسل حاشیه ای بر متن توکل، قرآن وسیله ای جز ایمان و عمل صالح را به رسمیت نشناخته است

باز هم توکل

• توکل به خداوند متن دین است و شفاعت توسل به ائمه انبیاء و اولیاء حاشیه. قرار گرفتن حاشیه به جای متن حاکی انحراف دین ورزی از صراط مستقیم است. • شگرف ترین اثر توکل “دیگر شدن جان متوکل” است …

یاری خداوند (نصرت الهی)

فایل صوتی     • ارتباط نصرت با توکل و رجا و تقوی • ارتباط نصرت و نبوت • نقش نصرت الهی در صدر اسلام • امید به نزدیک بودن نصرت الهی • سنت الهی بر نصرت مؤمنان است • …