کتب نقد

کتاب‌های منتشرشده در نقد آراء کدیور

تا کنون هفت کتاب مستقل در نقد آراء کدیور منتشر شده است: نقد یک رویداد: نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کدیور در مطبوعات (۱۳۷۸)؛ سیدمحسن صالح، بازشناسی حکومت ولایی (۱۳۸۲)؛ سیدمحمدمسعود معصومی‌لاری، جستاری در حکومت ولایی (۱۳۸۵)؛ علی ذوعلم، نقد قال: تأمّلی انتقادی بر یک نامه (۱۳۸۹)؛ مسعود محمدی، مرور آرا و مواضع محسن کدیور، گزارش ریشه‌ها و روند انحراف و خیانت فتنه‌گران (۱۳۹۱)؛ حسن علی‌پور وحید، مکتب در فرآیند نواندیشی‏: بازخوانی انتقادی نواندیشی محسن کدیور در حوزه شیعه‌شناسی (۱۳۹۴)؛ حسن علی‌پور وحید، ارتقای مرجعیت شیعه: بررسی…
HMouK
۱۳۹۴/۱۱/۳۰