نقد کتاب حق‌الناس

نقد مقاله‌ی «گذار از اسلام تاریخی به اسلام معنوی»

در این مقاله ضمن معرفی اجمالی دو رویکرد در باب آشتی شریعت و تجدد، رویکرد سومی معرفی می‏شود که بر مبنای آن، احکام فقهی تا زمانی که طریقیت خود را به سوی نیل به اهداف و غایات عالی دین حفظ کنند، باقی خواهند ماند.

ایمانی: بدعت در بیعت

بله امیرمؤمنان و فرزند او حسین (ع) هرگز مردم را مجبور به بیعت نکردند اما آیا این عدم توسل به زور برای بیعت گرفتن، بدنی معناست که هر مسلمانی که با امام عصر خویش بیعت نکرد و از همراهی و همکاری سرباز زد، مرتکب فعلی مباح – ونه گناه- شده است؟