نقد کتاب استیضاح رهبری

فهرست نقدهای کتاب استیضاح رهبری

مشخصات کامل ۱۹ مقاله/ یادداشت/ مصاحبه و یک کتاب در نقد کتاب استیضاح رهبری، متن کامل ۱۸ مقاله در قسمت دوم کتاب استیضاح رهبری و متن کامل کتاب نقد قال مستقلا در همین صفحه در دسترس است.

فارس‌نیوز: نسخه الکترونیکی «نقد قال» منتشر شد

نسخه الکترونیکی کتاب «نقد قال» که پاسخ انتقادی به نامه سرگشاده محسن کدیور [استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی ایران، ۲۶ تیر ۱۳۸۹] بوده و توسط حجت‌الاسلام علی ذوعلم تالیف شده است، برای استفاده عموم در فضای مجازی منتشر شد.

اظهار نگرانی مقامات امنیتی فرهنگی از کتب اخیر کدیور در حضور وزیر ارشاد

«این که برخی افراد مانند محسن کدیور به خصوص طی دو سه سال اخیر به شدت فعال شده اند و طی یک سال چندین بار مطالبی را درباره مرجعیت شیعه می نگارند و آن را بازنشر می کنند و مساله استیضاح رهبری را مطرح می کنند و یا آن کاری را که درباره شیخ احمد آذری قمی انجام داده اند، باید بررسی شود و باید با همه این ها مقابله کرد.»

محاجّه با مدعي

جناب‎عالي در سراسر مکتوب‎تان سعي کرده‌ايد بگوييد پس از رهبري آيت‌ا… خامنه‌اي، يک روند فزاينده استبدادي و ديکتاتوري در کشور شکل گرفت که تا حال حاضر ادامه دارد. حال ببينيم در طول اين دوران 22 ساله چه اتفاقي در کشور افتاده است