دیگر امور اعتقادی

داروینیسم و خلقت انسان

پذیرش تطور و تحول و تکامل انواع منافاتی با خلقت آنها توسط خداوند ندارد. اینکه این واسطه ها چه هستند مهم نیست، مهم این است که همه این واسطه ها تحت تدبیر و هدایت خداوند هستند. ضمنا اینکه انسان شدن تدریجی و طی روندی طولانی صورت گرفته است نیز مشکلی ندارد، حلقه آخر این زنجیر تحول و تکامل عنوان "انسان" را یدک می کشد. چنین الهیاتی خداشناسی تکاملی (Evolutionary Theism) خوانده می شود که یکی از دیدگاههای متألهان معاصر منتقد داروینیسم است. ضمنا نباید از نظر دور داشت که داستان…
adamin
۱۳۹۰/۰۶/۲۶
ادیان و مذاهب

ظلم به بهائیان

مسلمانان (و نه فقط شیعیان) در اینکه اسلام آخرین دین الهی و محمد بن عبدالله (ص) آخرین فرستاده خداوند است بی هیچ اختلافی همداستانند. اما برخورداری از حقوق پایه، حق هر انسانی است. دین و عقیده و جنس و نژاد و رنگ و موضع سیاسی و ... دخالتی در برخورداری از این حقوق پایه ندارد.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۶/۰۵
تفسیر آیات

پرسش پیامبر (ع) از پیامبران پیشین (آیه ۴۵ سوره زخرف)

تمام انبياى الهى دعوت به توحيد كرده اند، و همگى به طور قاطع بت پرستى و شرک را محكوم نموده اند. اگر چه پیامبر (ص) مأمور به سوال شده است، اما این پرسش از هر انسانی اعم از مسلمان و غیرمسلمان است. پاسخ صریح قرآن به این پرسش چیزی جز این نیست که دعوت همه انبیای الهی به توحید بوده است و هیچ پیامبری به غیر الله دعوت نکرده است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وحی و نبوتتفسیر آیات

شک پیامبر(ص) در وحی؟ (آیه ۹۴ سوره یونس)

جمله شرطیه دلالت بر وقوع نمی کند. مخاطب آیه اگرچه پیامبر اسلام (ص) است، اما خطاب اصلی به کسانی است که در معارف الهی نازل شده به پیامبر (ص) تردید دارند. اینگونه خطاب به پیامبر (ص) در قالب جمله شرطیه با قصد خطاب اصلی به مردم در قرآن بی سابقه نیست و در اکثر تفاسیر به موارد مشابه اشاره شده است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۳/۳۱
احکام جزائیحقوق زنان

احکام زن در قرآن، مقتضای عدالت، سنگسار و تنبیه بدنی زن از سوی شوهرش

نبیه زن در کتاب حق الناس (ص 306 تا 308) توضیح داده شده است. این تنبیه شرائط بسیاری دارد اولا هیچ اثری بر پوست بدن زن نباید بگذارد. ثانیا چنین مجازاتی حکم قضائی از جانب قاضی لازم دارد، نهایتا همسر عامل اجرائی حکم قاضی است، ثالثا اگر مفاد آیه تنبیه مستقیم بدنی زن باشد، حکم از احکام منسوخ محسوب می شود.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۳/۱۹
اصول فقه

احکام امضائی و سیره عقلا

احکام امضائی احکامی هستند که فی الجمله در شرایع پیشین یا عرف زمان تشریع سابقه داشته اند و شارع آنها را عینا یا با تغییراتی امضا و تصویب کرده است. امکان موقت بودن احکام امضائی بسیار بیشتر از احکام تاسیسی است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۳/۱۹
تفسیر آیات

بردگی زنان در جنگ (آیه ۲۴ سوره نساء)

طبيعي است كه اين حكم نيز به عنوان يك حكم موقت و موسمي شرعي شناخته شود، حكمي موقت كه اَمُد و دوران اعتبار آن به سر آمده است و در اين دوران فاقد اعتبار و مشروعيت است، يعني برده‌داري، رقيت و مملوكيت انسان در اين ظرف غيرمشروع و حرام است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۳/۰۸
احکام جزائی

قبول نداشتن برخی احکام از جمله سنگسار

عدم باور به حکمی که تلازمی با نبوت ندارد خدشه ای به ایمان نمی زند. رجم یا سنگسار از احکام امضائی (ونه تاسیسی) اسلام است، تحقق شرائط آن بسیار دشوار است، فاقد مستند قرآنی است، به نظر برخی از فقیهان اجرای حدود از جمله رجم در زمان غیبت تعطیل است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۳/۰۸
حقوق عمومی و ولایت فقیه

ولایت فقیه در امور حسبیه و قضا

اداره امور حسبیه یکی از فروع فریضه امربمعروف و نهی از منکر است که اجرای آن در ظرف تحقق حکومت صالحه و غیر آن متفاوت است. در زمان برقراری حکومت صالحه اداره حسبه یکی از دوائر حکومتی است که با وظایف مشخص انجام وظیفه می کند.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۳/۰۶
هنر

بازیگری نقش اولیاء دین

در قرآن کریم و سنت معتبر قداست منحصرا از آن مقام ربوبی و وحی الهی است و منع نمایش "بشر" محتاج دلیل است. منعهای مورد اشاره دلیل معتبری ندارد و مبتنی بر کلام و انسان شناسی ای قابل مناقشه است.
kadivarad33
۱۳۸۹/۱۰/۱۳
دیگر امور اعتقادی

خلقت بار دوم (آیه ۲۱ سوره فصّلت)

قرآن کریم حداقل دو خلقت را معرفی کرده است: تولد انسان که از آن با تعابیر خلقت اول یا خلقت بار اول یاد می کند؛ و مبعوث شدن انسان در آخرت که از آن به خلق جدید یا خلقتی مانند خلقت اول تعبیر می کند که مفهوم حتمی آن خلقت دوم است. آیات سوره یس و سوره ق صریحترین آیات این مسئله اند. خلقت دوم همان معاد است.
kadivarad33
۱۳۸۹/۱۰/۰۹
تفسیر آیات

تمثیل و زبان و زمان قرآن (آيه ۲۸ سوره روم)

مخاطب اوليه آيه با فرهنگ خاص زمانه اش كاملا تمثيل را درك كرده به حاقّ پيام دست يافته است. اما مخاطب ثانويه كه از فرهنگي متفاوت برخوردار است تمثيل را در ظرف فرهنگ مخاطب اوليه درك كرده اما به پيام جاودانه آيه كه همان توحيد و نفي شرك است مي رسد. به زبان ديگر اين تمثيل متعلق به فرهنگ گذشته است اما مُمَثّل و پيام آيه زنده و جاودانه است.
kadivarad33
۱۳۸۶/۱۲/۱۳