نقد کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه

صالحی، نُه نظریۀ دولت در فقه شیعه

جای اثری که بتواند اولاً مجموع نظریه‌های دولت در فقه شیعه را به اختصار گزارش کند و ثانیاً با توصیف دقیق و علمی آن نظریات زمینه را برای تحلیل انتقادی نظریات مزبور هموار سازد خالی بود که انتشار«نظریه‌های دولت در فقه شیعه» تا حدی جبران گردیده است.
HMouK
۱۳۷۹/۰۹/۱۷
سخنرانی

دینداری و پرسش گری

جامعه امروز ما بيش از هر زمان ديگري به مباحث بنيادين ديني و مسائل اساسي مذهبي نياز دارد، سؤالهاي جديدي درانديشه ديني مطرح شده است‌، سؤالهايي كه براي گذشتگان ما كمتر مطرح بوده است كافي است به كتب بزرگان و عالمان‌ديروز مراجعه كنيم براي نمونه به آثار مرحوم علامه طباطبايي و استاد شهيد مطهري مراجعه كنيم و ببينيم آيا اين پرسشهايي‌كه امروز براي ما مطرح است براي آن عزيزان مطرح بوده يا نه و آيا براي آنها پاسخي در نظر گرفته‌اند يا نه‌؟ پرسش زمانمنداست‌. هر عصري سؤالات خاص خود…
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۹/۱۴
مقاله

حكومت انتصابي (۱و۲)

مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذي‌حق هستند و نمي‌توان آنها راهمچون اشياء بي‌اختيار جهت حفظ از انحراف به دست كس آن هم غير معصوم سپرد.
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۹/۰۱