نقد کتاب دغدغه‌های حکومت دینی

بررسی کتاب دغدغه‌های حکومت دینی

کوتاه سخن آنکه، دغدغه‌های حکومت دینی کتابی است که به قول فرنگیها خواندنش یک must است؛ همۀ علاقه‌مندان به وجوه اجتماعی – سیاسی شریعت اسلام، چه با برداشتهای نویسنده موافق باشند و چه مخالف، باید آن را بخوانند.
HMouK
۱۳۷۹/۱۲/۲۹