نقد کتاب حق‌الناس

ایمانی: بدعت در بیعت

بله امیرمؤمنان و فرزند او حسین (ع) هرگز مردم را مجبور به بیعت نکردند اما آیا این عدم توسل به زور برای بیعت گرفتن، بدنی معناست که هر مسلمانی که با امام عصر خویش بیعت نکرد و از همراهی و همکاری سرباز زد، مرتکب فعلی مباح – ونه گناه- شده است؟
HMouK
۱۳۸۰/۰۱/۲۱
مقالهسخنرانی

حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی

محسن كديور در نگاهي تازه به نهضت كربلا، به تحليل ابعاد حقوقي قيام حسيني مي‌پردازد. به‌نظر وي حسين‌بن‌علي‌(ع) يك مخالف سياسي نظام ظالمانه اموي است كه از سوي حاكميت برخلاف ضوابط مسلم ديني به‌شدت سركوب مي‌شود.از آنجا كه هيچ حاكميتي در طول تاريخ خود را باطل و ناحق نشمرده است، تبيين حداقل حقوق مخالف سياسي امري لازم است. بنابر تعاليم ديني، مخالفت سياسي، انتقاد از حاكم و روش حكومت وي، بيعت نكردن با رهبر و عدم اطاعت از وي جرم محسوب نمي‌شود تا مجازات دنيوي در پي داشته‌باشد. ادبيات ديني…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۱/۰۱