سخنرانی

اسوه شناسی دینی در اندیشه شریعتی

دكتر كديور گفت: شريعتي به گردن ما حق بزرگي دارد چرا كه اگر او نبود اين نسل چنين شگفتي را نمي آفريد. كمتر كسي بود كه بتواند در آن زمان از دين سخن بگويد و جذبه ايجاد كند او با دم مسيحايي خود جوانان را از سقوط به ورطه هاي پوچي نجات داد. به گزارش ايسنا، وي كه در روز پاياني سمينار دكتر شريعتي و احياي تفكر ديني سخن مي گفت، افزود پس از 25 سال هنوز شريعتي در جان و دل جوانان ما و در گوشه هاي كلاس هاي…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۳/۲۹
مقاله

كشف ولي امر (حكومت‌ انتصابي۴)

خلاصه قسمت‌هاي گذشته‌ انتصاب‌، ركن دوم نظريه رسمي «ولايت مطلقه فقيه‌» پاسخ به اين سؤال اصلي است‌: مشارع‌، حاكم‌الهي را به چه نحوه‌اي به حكومت رسانيده است‌؟ بخش اول حكومت انصابي به بررسي مبادي تصوري‌انتصاب اختصاص داشت و در آن انتصاب در لغت‌، قرآن كريم‌، روايت معصومين‌، كلام و فقه مورد بحث‌قرار گرفت‌. انتصاب در فقه امري فراتر از بيان شرايط زمامدار از سوري شارع‌، نوعي انشاء، جعل سلطاني‌و فرمان حكومتي است‌. رابطه شارع و حاكم نيز از نصب به هشت صورت ديگر نيز قابل تصور است‌.انتصاب از سوي شارع…
adamin
۱۳۸۰/۰۳/۱۵
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

گفتگوی فرهیختگان اولین گام گفتگوی تمدن ها

تاريخ: ‌1380/3/7 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي تنها مرز و خط قرمز آزادي بيان اين است كه گوينده بخواهد به سلاح دست ببرد و قبل از آن هيچ حد و مرزي براي آزادي بيان در حكومت ديني، روايت پيامبر (ص) و يا امام علي (ع) تصور نشده است. دكتر محسن كديور، استاد دانشگاه تربيت مدرس و رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در گفت و گو با خبرگزاري دانشجويان ايران، افزود: در 6-5 سال اخير، بعد از جنبش اصلاحات معاصر، قدمهايي در جهت آزادي بيان برداشته شد و…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۳/۰۷