پیامبری

جلسه اول: مقدمه و طرح بحث

بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول و لا قوه الا‌ بالله العلي العظيم، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولي و نعم النصير، ثم الصلوه و السلام علي البشير النذير و السراج المنير، سيدنا و نبينا ابي القاسم محمد و علي اهل بيته الطاهرين. مقدمه و طرح بحث 1- «دين پژوهي در پرتو قرآن» سلسله مباحثي است كه به مطالعه، بحث و تحقيق درباره مهمترين مفاهيم و تعاليم ديني در پرتو نخستين منبع اسلام يعني قرآن كريم مي‌‌پردازد و مي‌‌كوشد از منظر “درون ديني” به اهم پرسشهاي جديد دربارة‌ دين…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه دوم: خصايص پيامبران (۱)

خلاصة‌ جلسة‌ اول: دو واژة‌ كليدي حوزة‌ پيامبري در قرآن نبوت ورسالت است و به پيامبر نبي، رسول و مرسل اطلاق مي‌شود. نبي حاكي از شأن خبررساني پيامبر است و رسول و مرسل حاكي از شأن فرستادگي و سفارت وي، پيامبري پنج ركن دارد: فرستندة پيام،‌ خداوند؛ مخاطب پيام، انسان؛ پيام آور، رسول؛ متن پيام، دين؛ هدف از پيام، هدايت وسعادت انسان. در قرآن نبي تنها در مورد پيامبران بكار رفته است. اما رسول و مرسل هم در مورد پيامبران و هم در مورد فرشتگان فرستاده الهي كه واسطه در…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه سوم: خصايص پيامبران (۲)

خلاصة‌ جلسات گذشته: نبوت ورسالت به ترتيب حاكي از شأن خبررساني و شأن فرستادگي و سفارت پيامبران هستند. نبوت تنها در مورد پيامبران بكار رفته. اما رسول و مرسل هم در مورد پيامبران و هم در مورد فرشتگان فرستادة الهي كه واسطه در عمل بوده‌اند. در قرآن استعمال شده است. قرآن كريم در مورد پيامبران گزاره‌هايي كلي و ضوابطي اساسي ارائه كرده است كه از آنها مي‌‌توان به خصايص عمومي پيامبران يا قواعد قرآني حوزه پيامبري تعبير كرد. اين قواعد عبارتند از: قاعده اول : هر امتي رسولي دارد و…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه چهارم: ابلاغ پيام تنها وظيفه پيامبران

خلاصة جلسات گذشته: قرآن كريم در مورد پيامبري گزاره‌هايي كلي و ضوابطي اساسي ارائه كرده كه مي‌توان از آنها به قواعد قرآني حوزه پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران تعبير كرد: قاعده اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. قاعده دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها قاعده سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. قاعده چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده مي‌شوند. قاعده پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. قاعده ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند.…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه پنجم: پيامبري، تبليغ دين بدون مزد

خلاصة جلسات گذشته قرآن كريم در بحث از پيامبري و پيامبران گزاره‌هايي كلي و ضوابطي اساسي ارائه كرده كه مي‌توان از آنها به قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران تعبير كرد. اهم اين قواعد عبارتند از: اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه ششم: پيامبران، داوران اختلافات مردم

خلاصة جلسات گذشته قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند. هفتم: پيامبران به خدا دعوت مي‌كنند. هشتم: پيامبران براي هدايت مردم آمده‌اند. نهم: روش دعوت پيامبران بشارت و انذار است. دهم:…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه هفتم: پيامبري؛ گناه و خطا!

خلاصة جلسات گذشته قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند. هفتم: پيامبران به خدا دعوت مي‌كنند. هشتم: پيامبران براي هدايت مردم آمده‌اند. نهم: روش دعوت پيامبران بشارت و انذار است. دهم: كار پيامبران تعليم و تربيت…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
پیامبری

جلسه هشتم: پيامبران و دين ستيزان

خلاصة جلسات گذشته قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از: اول: هيچ جامعه‌اي بدون پيامبر رها نشده است. دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث مي‌شوند سخن مي‌گويند. چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب مي‌شوند. پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي مي‌شود. ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديده‌اند. هفتم: پيامبران مرتكب گناه (حرام شرعي) نمي‌شوند و در تلقي، ابلاغ و تبيين پيام الهي خطا نمي‌كنند. هشتم: پيامبران به خدا دعوت مي‌كنند. نهم: پيامبران براي…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۲۱
سخنرانی

سخنرانی در مراسم برگزیدگان کتاب های تشویقی هجدهمین دوره کتاب سال

بسم الله الرحمن الرحيم خانمها، آقايان، اهالی محترم عرصه قلم و فرهنگ از اينکه کتاب سه جلدی "مجموعه مصنفات حکيم مؤسس آقا علی مدرس طهرانی" با همه فرازها و فرودها، ناملايمات و بی مهريها بالاخره در زمره کتابهای تشويق شده هجدهمين دوره کتاب سال جمهوری اسلامی منظور شده از هيئت محترم داوران سپاسگزارم. اگرجه به دلایلی که اشاره خواهم کرد ، برای شرکت در اين مراسم ترديد داشتم، اما تصميم گرفتم از فرصت کوتاهی که در اختيارم گذاشته شده برای بيان برخی مشکلات بنيادی عرصه کتاب و فرهنگ در اِران…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۸/۱۹