سخنرانی

چه سیاستی علوی نیست

"محسن کديور" معتقد است در جامعه اي که آزادي مطبوعات نباشد و نشريات مخالف بسته شوند حکومت علوي مستقر نيست. استاد دانشگاه تربيت مدرس که عصر سه شنبه در خصوص ابعاد شخصيت اميرالمومنين علي (ع) و در جمع دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي سخن مي گفت تصريح کرد : نبود آزادي بيان در هر جامعه اي نشان دهنده دوري از جامعه علوي است. وي افزود : لازمه حکومت علوي آزادي سياسي و آزادي مخالف است و امروز که يکي از معيارهاي اساسي سنجش آزادي بيان مطبوعات است، اگر در جامعه اي…
kadivarad33
۱۳۸۰/۰۹/۲۰