سخنرانی

اصلاح طلبان ایرانی چه می خواهند

801214-01 خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي چند سال پيش دگرانديشان در خيابان توسط برخي ترور مي‌شدند اما امروز كسي جرات نمي‌كند دگرانديشان را بكشد، برخي دگرانديشان در زندان هستند و از ترور تا زندان قدم بزرگي براي اصلاحات است به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر محسن كديور محقق و پژوهشگر كه در پنجاه و نهمين مجمع ساليانه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي سخن مي‌گفت اظهار داشت: بعد از 5 سال اين سوال براي همگان مطرح است كه چرا اصلاحات آنچنان كه مي‌پنداشتيم پيش نمي‌رود كديور با…
kadivarad33
۱۳۸۰/۱۲/۱۴
مقالهسخنرانی

فیلسوف آشنا گفتگوی ناشناخته:بحثی در میزان آشنایی مسلمانان و ایرانیان با سقراط

خلاصه مقاله: سقراط نقطه عطفي در تاريخ انديشه است. با آنكه كتاب و رساله أي ننوشت،‌اما روشي از خود به جا گذاشت كه برجسته ترين محور انديشه و فلسفه اوست. به نقل افلاطون سقراط مي گويد: “من دانشي ندارم و تعليم نمي كنم، من مانند مادرم فن قابلگي دارم، او كودكان را در زادن مدد مي كرد، و من نفوس را ياري مي كنم.” درخشان ترين ميراث سقراطي “شيوه گفتگو” است و حاصل آن زايش معرفت. با آنكه از آغاز نهضت ترجمه فلسفه يونان به زبان عربي، مسلمانان سقراط را…
kadivarad33
۱۳۸۰/۱۲/۰۵
سخنرانی

فيلسوف آشنا، گفتگوي ناشناخته، بحثي در ميزان آشنايي مسلمانان وايرانيان با سقراط فيلسوف گفتگو

اشاره :طي روزهاي يكشنبه و دوشنبه 5و 6و اسفندماه سال جاري سميناري با عنوان "سقراط; فيلسوف گفت وگو" از سوي مركز گفت وگوي تمدنها و دفتر پژوهشهاي فرهنگي برگزار شد كه در آن انديشمندان و احب نظران به بيان نظرات خود درباره سقراط، فيلسوف بزرگ يوناني پرداختند.در اين سمينار نظرات گوناگوني در خوص سقراط، شخيت و آراي فلسفي ، سقراط، ديالكتيك و گفت وگو، سقراط و ديگران ، تمدن ها، گفت وگو و درس هاي سقراط بيان شد.متني كه از پي مي آيد گزارشي است از چكيده سخنراني دکتر کديور…
adamin
۱۳۸۰/۱۲/۰۵