نقد کتاب حکومت انتصابی

تاج‌زاده، امام پرچمدار جمهوریت در ایران

مشکل فعلی جامعه، اندیشه و مشی امام نیست، بلکه انحراف از راه خمینی است، یعنی عدم تمکین به رأی ملت که باید میزان باشد و بی اعتنایی به حقوق و آزادیهای قانون شهروندان با ارائه تفسیرهای استبدادی از نظام اسلامی.
HMouK
۱۳۸۱/۰۳/۱۵
نقد کتاب حکومت انتصابی

کواکبیان: قرائت مشترک آقایان مصباح یزدی و محسن کدیور از فلسفه سیاسی امام خمینی

بی شک در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره ) لزوم تعیین سرنوشت مردم از طریق آرای اکثریت آنان و نقش و جایگاه ملت در ساماندهی به ارکان حکومت، یکی از محوری ترین موضوعات بوده و از جمله نکاتی است که در پیام‌ها، مصاحبه‌ها، نامه‌ها و سخنان ایشان، بیشترین حجم مطالب را به خود اختصاص داده است و هیچ کس نمی‌تواند منکر باور راسخ و اعتقاد عمیق امام خمینی(ره ) به مردم و نقش سرنوشت ساز آنان در اقتدار ملی و مشروعیت سیاسی نظام ولایت فقیه باشد.
HMouK
۱۳۸۱/۰۳/۱۳