اخبار

گزارش یک سفر دانشگاهی

به نام خدا از سوي “برنامه مطالعات فقه اسلامي در دانشكده حقوق دانشگاه هاروارد” Islamic legal studies program at law school of Harvard University)) به مدت شش ماه (April to September 2002) به عنوان (Visiting scholar) به آمريكا دعوت شدم. براي اينكه به برنامه درسي دانشجويانم در دانشگاه تربيت مدرس لطمه أي وارد نيايد، با هماهنگي با دانشگاه مبداء با دو ماه تأخير در تاريخ 10 خرداد 1381 وارد نيويورك شدم. اين نخستين دعوت از سوي دانشگاه ياد شده نبود. چهار سال پيش در پي انتشار نخستين كتابم (نظريه هاي…
kadivarad33
۱۳۸۱/۱۰/۲۳