مصاحبه تحلیلیمصاحبه

سفرنامه آمریکا

گزارش سفر دكتر محسن كديور روزنامه همشهری 26/12/81 حميد رضا ابك تصادف همكارم باعث خير شد. ضبط و تشكيلات همراه او بود و من و كوثري مجبور شديم نيم ساعت اول را بدون ضبط و همكارم سر كنيم. عباس شروع كرد به گرفتن عكس هاي عجيب و غريب از روي ميز و زير صندلي و من هم از كديور پرسيدم كه در اين مدت صفحه جهان فرهنگ را مي خوانده يا نه. گفت صفحات شما را دنبال مي كنم ولي به خدا تابه حال رغبت نكرده ام يكي از آن…
kadivarad33
۱۳۸۱/۱۲/۲۶
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

تجربه آمریکا

محسن كديور: بسياري از دانشگاهيان آمريكا مخالف سياستهاي “بوش” هستند. تهران، ايرنا: اول بهمن 1381 برابر با 21 ژانويه 2003 استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران گفت: بسياري از نخبگان و دانشگاهيان آمريكا، مخالفت سياستهاي “جرج بوش” رييس جمهوري اين كشور هستند. “محسن كديور” كه پس از 9 ماه فرصت مطالعاتي در دانشگاه هاروارد آمريكا، اخيرا به ايران بازگشته است، روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا تصريح كرد: نخبگان آمريكا، سياستهاي بوش را جنگ طلبانه ارزيابي مي كنند. وي با اشاره به نامه اعتراضي برخي از روشنفكران آمريكايي به…
kadivarad33
۱۳۸۱/۱۲/۰۱