مصاحبه تحلیلیمصاحبه

دادگری شهریاری و شهروندی

جامعه سياسي ايران از منظر مباني نظري کم توان و آسيب پذير به نظر مي رسد، اول آنکه سنت فکري ما در فلسفه سياسي ايران به غير از کوشش هاي فارابي چندان غني نمي باشد و اساسا ما تاريخ مدون و ميراث منسجمي را در فلسفه سياسي و کاوش هاي سياسي بر جاي نگذاشته ايم تا بر آن عمارتي بنا کنيم! دوم آنکه تلاش هاي تئوري و عملي سده هاي گذشته و به ويژه سده اخير (بعد از مشروطيت) چندان بارور نشده است. به نظر شما عقيم ماندن توسعه سياسي…
kadivarad33
۱۳۸۲/۰۱/۳۱
سخنرانی

مولفه های دو سبک دینداری معاصر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي محسن كديور گفت: سال گذشته اعلام كردم كه سحابي چشم و چراغ ما بود و امسال مي‌گويم ايشان اويس قرني زمان ماست، اويس قرني، عابد، زاهد و صحابي بزرگوار پيامبر بود. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، حجت‌الاسلام كديور در مراسم سالگرد دكتر يدالله سحابي در حسينيه‌ي ارشاد گفت: با اينكه در دوران ما از دين فراوان گفته مي‌شود اما عنايت به روح دينداري كمتر ديده مي‌شود. وي با ابراز اين عقيده كه ”به نظر مي‌رسد اگر كسادي در دينداري مشاهده مي‌شود به…
kadivarad33
۱۳۸۲/۰۱/۲۱
مصاحبه کوتاهمصاحبه

استقبال از دکتر هاشم آقاجری

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس سياسي به گزارش خبرنگار ايسنا، فيض‌الله عرب سرخي، محمد سلامتي و بهزاد نبوي ـ اعضاي شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، عبدالله ناصري ـ مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي، محسن كديور ـ رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات و استاد دانشگاه تربيت مدرس، عماد‌الدين باقي ـ روزنامه‌نگار، احمد قابل و تعدادي از اعضاي خانواده‌ي عباس عبدي، از جمله‌ي استقبال كنندگان از آقاجري بودند. “محسن كديور”، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، درباره‌ي مرخصي آقاجري گفت: «جامعه بيش از همه به وفاق نياز دارد و تقاضاي…
kadivarad33
۱۳۸۲/۰۱/۱۷