مقالهسخنرانی

سهروردی و عشق

محسن كديور ـ رييس گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس ـ در همايش عرفان، اسلام، ايران و انسان معاصر كه در باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران برگزار شد، با بررسي اجمالي رساله «حقيقت العشق»، نگاه سهروردي به مقوله عشق را نگاهي فيلسوفانه و عارفانه توصيف كرد. رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، با بررسي رابطه عقل و عشق از ديدگاه سهروردي، او را عارفي توصيف كرد كه دل در گرو عقل و عشق داشته است. وي اظهار داشت: شنيدن سخن عشق از سهروردي از آنجا حايز اهميت است كه عارفان تنها دل…
adamin
۱۳۸۳/۱۱/۲۶
سخنرانی

حسین و معنا بخشی به زندگی

تهران- خبرگزاري كار ايران به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محسن كديور عصر امروز به مناسبت ايام عاشوراي حسيني در مراسمي كه به همت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شريف برگزار شد، گفت: كرامت از عواملي است كه به زندگي معني مي‌‏بخشد و حسين‌‏(ع) به دنبال عزت و كرامت بود. وي با بيان اينكه امام حسين به دنبال حق‌‏جويي و عدالت طلبي بود، اظهار داشت: اگر قرار باشد ما مومنانه زندگي كنيم و شيعه حسين باشيم، هيچ راهي جز به دنبال رفتن حق‌‏جويي و عدالت طلبي، نداريم. كديور در ادامه افزود: عده‌‏اي معتقد…
kadivarad33
۱۳۸۳/۱۱/۲۵
سخنرانی

روایت سنت گرایانه از “قلب اسلام”

تهران- خبرگزاري كار ايران به گزارش خبرنگار فرهنگ و انديشه ايلنا, در جلسه نقد و بررسي كتاب"قلب اسلام" تاليف دكتر سيد حسين نصر محسن كديور گفت‌‏: جاي اين كتاب در زبان فارسي و زبان‌‏هاي ديگر خالي بود و جوانان مي‌‏توانند با سيماي جذاب اسلام آشنا شوند؛ دكتر نصر در اين كتاب از تماميت اسلام و ايمان و اعتقادات اسلام و ريزه‌‏كاري‌‏هاي و شريعت اسلامي دفاع كرده‌‏است. سید حسین نصر نویسنده کتاب "قلب اسلام" وي افزود‌‏: دكتر نصر در"قلب اسلام" از تعدد زوجين تعبير دفاعي كرده‌‏است, از حقوق زنان‌‏, مساله ارتداد‌‏,…
kadivarad33
۱۳۸۳/۱۱/۱۱