مصاحبه کوتاه

عدم وجود ضمانت اجرایی معاونت حقوق بشر رئیس جمهوری

محسن كديور درباره پیشنهاد معرفي معاون حقوق بشر از سوي مصطفي معين كانديداي اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري گفت: اهتمام به مساله حقوق بشر في‌نفسه امر مطلوبي است اما صرف در نظر گرفتن معاون حقوق بشر كافي نبوده و نمي‌تواند قدمي در رفع مشكلات حقوق بشر در كشور ما باشد. محسن كديور كه با خبرنگار سايت "امروز" گفتگو مي‌كرد به تشكيل كميسيون حقوق بشر اسلامي و تاسيس هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي اشاره كرد و افزود: اين دو تجربه اگرچه منشاء اقداماتي بودند اما گام عملي در اين…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۱/۲۶
نقد و بررسی

فهرست نقد مقالات، مصاحبه ها و سخنرانيها

نقد مقاله فقاهت و سياست، ماهنامه آفتاب ش 35 محمد کاظم انبارلوئی، سرمقاله روزنامه رسالت، 8/4/83، ص 1 و 4 حکم توقيف ماهنامه آفتاب، 20/4/83 نقد سخنرانی روحانيت پس از شريعتی، 11/3/83 روحانيت، انتقاد و انصاف، روزنامه رسالت، 24/2/83 ص 2 نقد سخنرانی منابع و موانع دينی گذار به دمکراسی در ايران معاصر، 21/2/1383 دو تلقی از اسلام، مصطفی تبريزی،روزنامه رسالت، 27/2/83 ص 3 چريکهای بی تفنگ، تفنگهای بی فشنگ، محمد کاظم انبارلوئی، سرمقاله روزنامه رسالت، 23/2/83، ص 1 و19 نقد سخنرانی علائم ولايت جائر، 1382 ماهنامه بازتاب انديشه در…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۱/۰۱