سخنرانی

دین در هزاره سوم

تهران- خبرگزاري كار ايران به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و انديشه ايلنا, در سمينار "دين در هزاره سوم" كه توسط فستيوال تابستانه علامه طباطبايي در اين دانشگاه برگزار شد, "دكتر محسن كديور" به سخناني در خصوص "دين در هزاره سوم" پرداخت و در اين خصوص گفت‌‏: دين در ايران امروز همانند جزيره‌‏اي كاملا متفاوت با وضعيت آن در ديگر كشورهاي جهان است . جريان دين در ايران متفاوت با كشورهاي خاورميانه و حتي مغرب زمين مي گذرد. دكتر كديور در ادامه اظهار داشت‌‏: مساله اسلام در هزاره سوم نيز از…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۶/۰۸
مصاحبه تحلیلیمصاحبه

اسلام هراسی در غرب

http://www.dw-world.de بسيارى از منتقدان راديكال اسلام در غرب، ترورهايى كه به نام اسلام انجام مى‌گيرد و بخصوص ترورهاى انتحارى را بى‌ارتباط با خود دين اسلام نمى‌بينند. اما آيا واقعا مى‌توان در متون اسلامى مستمسكى را براى دست زدن به عمليات انتحارى يافت؟ آيا پديده‌ى «اسلاموفوبى» در غرب پديده‌اى موجه است؟ عالمان جهان اسلام چه پاسخى براى اين پرسشها و پرسشهايى از اين دست دارند؟ در اين زمينه‌ دكتر محسن كديور، استاد دانشگاه تربيت مدرس و نظريه‌پرداز اسلام رحمانى، معنوى و روشنفكرانه، كه در اوايل ماه اوت ۲۰۰۵ از سوى نهاد…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۶/۰۱
مصاحبه کوتاه

سازگاری اسلام و حقوق بشر

http://www.dw-world.de براستى تا چه اندازه اسلام و مبانى جهانشمول حقوق بشر با يكديگر سازگارند؟ آيا اسلام خود را دين برتر و فرد مسلمان خود را انسانى برتر از معتقدان به ديگر اديان مى‌داند؟ سخنگويان دين اسلام چه كسانى هستند، بعبارت ديگر، چه كسانى نيستند؟ آيا شواهدى حاكى از همخوانى اسلام و دمكراسى مى‌توان مشاهده كرد؟ در اين زمينه‌ صداى آلمان گفتگويى داشت با دكتر محسن كديور، استاد دانشگاه تربيت مدرس و نظريه‌پرداز الهيات اسلامى كه در اوايل اوت ۲۰۰۵ از سوى نهاد گفتگوى اديان‌ در مراسم مسيحى «روز جهانى جوانان»…
kadivarad33
۱۳۸۴/۰۶/۰۱