نقد کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی

مکتب سیاسی خراسانی

کدیور که بارها در میان نوشته‌ها و سخنانش از آرای خراسانی سخن به میان آورده بود، این بار با جد جهدی ستودنی کوشیده است ضرورت و اهمیت اندیشه خراسانی را بیشتر بنمایاند. تدوین مبانی شرعی مشروطه بیش از هر کس وامدار اندیشه آخوند خراسانی است. چه، خراسانی درمکتب سیاسی‌اش می‌آموزاند که «ولایت مطلقه منحصر و مختص خداوند است و هرگونه ولایت مطلقه بشری افترا به شریعت است. حکومت مشروعه منحصر در زمامداری مستقیم معصوم است. هر چند حکومت غیر مشروعه اما عادله ممکن است، حکومت مشروطه نمونه‌ای از آن است.…
HMouK
۱۳۸۵/۰۵/۲۹
اخبار

گزارش سمینار دین و مدرنیته

سمینار دین و مدرنیته تهران- خبرگزاري كار ايران مسلمان در داد و ستد اسلام و مدرنيته هم از مدرنيته مطلب مي‌گيرد و هم به آن مطلب مي‌دهد. به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و انديشه ايلنا، "محسن كديور" در همايش يك روزه دين و مدرنيته كه در حسينيه ارشاد برگزار شد، گفت: بحث من محدود به رابطه اسلام و مدرنيته است. منظور اصلي سخن من هم داد و ستد ميان اسلام و مدرنيته است. با اين تذكر كه دو طرف به طور مشترك در اين معادله شركت كنند. وي تصريح كرد:…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۲۷
مقالهسخنرانی

داد و ستد اسلام و مدرنيته

1. در مواجهه اسلام و مدرنیته در یکصد و پنجاه سال اخیر در مجموع سه رویکرد قابل مشاهده است: • ناسازگاری اسلام و مدرنیته , و بطلان مدرنیته (دیدگاه متشرعان سنتی) • ناسازگاری اسلام و مدرنیته, و اعتبار مدرنیته (دیدگاه لائیک) • سازگاری اسلام و مدرنیته (دیدگاه روشنفکری دینی) این مقاله در مقام تبیین دیدگاه سوم است. 2. سازگاری اسلام و مدرنیته سه گونه تفسیر محتمل دارد: • انطباق اسلام بر مدرنیته • انطباق مدرنیته بر اسلام • داد و ستد اسلام و مدرنیته دو دیدگاه اول برخاسته از برداشتی…
adamin
۱۳۸۵/۰۵/۲۶
نقد و بررسی

دکتر نصر و روشنفکران دینی

عبدالله یوسف زادگان:گفت وگو با دكتر سیدحسین نصر تنها به مدد اینترنت و تلفن میسر شد. با وجود اینكه دوران نقاهت ناشی از بیماری را طی می كردند، بزرگوارانه دعوت برگزاركنندگان سمینار را برای مصاحبه پذیرفتند. امید كه در آینده ای نزدیك امكان تكمیل گفت وگو فراهم شود. جنابعالی در بسیاری از آثارتان، به كرات و به تكرار، اشاره می كنید به اینكه تمامی تمدن ها، از پیش از تاریخ تاكنون، مبنایی دینی داشته اند و در واقع سنت های دینی مختلف علت ایجاد تمدن های بشری بوده اند. از…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
نقد کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی

تبریزی: پروژه جدید

در همین همایش مشروطیت، دکتر محسن کدیور در سخنرانیش در روز دوم گفت: "آخوند اعتقاد دارد حکومت مشروعه در خاندان اهل بیت است. آخوند خراسانی سایر حکومت‌ها را عادلانه یا ناعادلانه می‌داند و همچنین اعتقاد دارد در تدبیر حوزه عمومی فقیهان از امتیاز ویژه‌ای نسبت به دیگران برخوردار نیستند... آخوند عقیده دارد... در حاکمیت مشروطه، ملت است که زمام تمام امور را بر عهده دارد". فارغ ازاینکه آیا به راستی چنین انتساباتی به آخوند خراسانی، صحت تاریخی دارد یا خیر (و در نوشتاری دیگر باید بدان بپردازم)، نمی‌توان تبدیل شده…
HMouK
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
سخنرانی

سيد محمد طباطبايي ، رهبر ديني مشروطه در تهران

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: تاريخ قدم‌هاي آيت الله طبابايي در به پيروزي رساندن انقلاب مشروطه برخلاف بسياري ديگر از رهبران اين نهضت صادقانه بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محسن كديور كه در نشست بزرگداشت آيت‌الله سيد محمد طباطبايي و بررسي نقش اين روحاني در انقلاب مشروطه سخن مي‌گفت، با بيان اينكه آيت الله طباطبايي پاك بود و به خاطر ثروت هيچ كاري انجام نمي‌داد و اين را دوست و دشمن مي‌دانند افزود: طباطبايي در راه مشروطه صادقانه قدم برداشت، در حالي كه تاريخ براي ديگر…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۲۵
نقد کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی

پرهیزگاری: مکتب سیاسی خراسانی

آیت‌الله خراسانی هیچگاه فرصت آن را نیافت که کتاب مدون یا رساله مستقلی در حوزه سیاست بنویسد اما با این وجود، در لابه‌لای آثار فقهی اصولی و نیز در متن تلگراف‌ها، لوایح و نامه‌های کوتاه و بلند وی آرای سیاسی بدیعی به چشم می‌خورد که محسن کدیور را وا می‌دارد تا قائل به « مکتب سیاسی خراسانی» شود.
HMouK
۱۳۸۵/۰۵/۱۷
قطعات سیاسی در آثار ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه (1329 - 1255ق)، (مجموعه اسناد پیشگامان اسللام سیاسی در ایران معاصر/1) ، انتشارات کویر، تهران 1385 سیاست‌نامه‌ی خراسانی

سیاست نامه خراسانی

آخوند ملا محمد كاظم خراساني (1329- 1255هجري قمري) صاحب كفاية الاصول، يكي از بزرگترين علماي جهان اسلام در سده اخير، يكي از اركان علم اصول فقه در حوزه تشيع و بلندپايه ترين مجتهد حامي مشروطه، در دو بعد نظري و عملي در نهضت مشروطيت در ايران منشأ اثر جدي بوده است. با اينكه فرصت آنرا نيافت كه كتاب مدون يا رساله مستقلي در حوزه سياست به رشته تحرير درآورد، اما در لابلاي آثار فقهي اصولي و نيز در متن تلگرافها، لوايح و نامه هاي كوتاه و بلند وي آراء سياسي…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
نقد کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی

رسائل شیخ مشروطه خواه، انتشار آراء مدون سیاسی آخوند خراسانی

روزنامه شرق، ویژه نامه مشروطه (۱۳ مرداد ۱۳۸۵) : انتشار مدون آرای سیاسی آخوند خراسانی به كوشش محسن كدیور رسائل شیخ مشروطه خواه سیاست نامه خراسانی قطعات سیاسی در آثار ملا محمد كاظم آخوند خراسانی صاحب كفایه ۱۳۲۹-۱۲۵۵ به كوشش محسن كدیور انتشارات كویر چاپ اول: ۱۳۸۵ آخوند ملا محمد كاظم خراسانی ۱۳۲۹ ۱۲۵۵ ه.ق بیشتر به عنوان صاحب كفایه شناخته می شود. كفایه الاصول كتاب محوری در حوزه تعلیم اصول فقه در حوزه های دینی جهان شیعه است و بسیاری از ابتكارات فقهی مولف اش همچنان مورد بحث است.…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
مقالهسخنرانی

جايگاه دين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی

در تحليل نهضت مشروطه نمي‌توان از وزن و نقش مراجع نجف به سادگي گذشت. آنان، هم در عمل و هم در نظر، مهمترين نقش را در پيش برد مشروطه در ايران ايفا كرده‌اند. در بدو سخن مناسب مي‌دانم به دو جمله از منتقدين عالمان دین، در اين زمينه استناد كنم. اوّلین جمله، سخن احمد كسروي در تاريخ مشروطه است: " اگر فتوا‌هاي علماي نجف نبودي، كمتر كسي به ياري مشروطه پرداختي؛ همان مجاهدان تبريز، بيشترشان پيروي از دين مي‌داشتند و دست‌آويز ايشان در آن كوشش ها و جان‌فشاني‌ها اين فتوا‌هاي…
adamin
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
یادداشت

جايگاه دين و حقوق مردم در حكومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی

آخوند ملا محمد كاظم خراساني (1329-1255 هجري قمري) صاحب كفاية الاصول بزرگترين رهبر ديني نهضت مشروطه در دو بعد نظري و عملي بوده است.تدوين قطعات سياسي در آثار وي با يكصد سال تأخير و انتشار كتاب "سياست نامه خراساني" امكان تبيين ابعاد ناشناخته آراء سياسي اين عالم دورانديش را بيش از پيش فراهم آورده است. اين آراء از يك سو برخاسته از اجتهاد فني يك فقيه اصولي و از سوي ديگر محصول نخستين مواجهه متفكران شيعي با انديشه تجدد و مردمسالاري ، حاوي نكات بديعي است كه مي توان از…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
سخنرانی

جایگاه دین و حقوق مردم در حکومت مشروطه

متن سخنرانی در همایش ایران, یکصد سال پس از مشروطیت، تجارب گذشته, چشم انداز آینده 15/ 5 / 1385 , تهران در تحليل نهضت مشروطه نمي‌توان از وزن و نقش مراجع نجف به سادگي گذشت. آنان، هم در عمل و هم در نظر، مهمترين نقش را در پيش برد مشروطه در ايران ايفا كرده‌اند. در بدو سخن مناسب مي‌دانم به دو جمله از منتقدين عالمان دین، در اين زمينه استناد كنم. اوّلین جمله، سخن احمد كسروي در تاريخ مشروطه است: " اگر فتوا‌هاي علماي نجف نبودي، كمتر كسي به ياري…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۱۵
مصاحبه کوتاه

علما را موفق تر از روشنفکر های دوران مشروطه می دانم

به مناسبت يکصدمين سالگرد انقلاب مشروطه ايران با محسن کديور، از روحانيون اصلاح طلب ايران گفتگو کرديم. آقای کديور عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس و نويسنده کتاب هايی همچون حکومت ولايی و نظريه های دولت در فقه شيعه است. همزمان با سالگرد انقلاب مشروطه کتاب سياست نامه خراسانی در باب نظريات آخوند خراسانی، از مراجع مشروطه خواه نجف، از آقای کديور منتشر شده است. محسن کديور در اين گفتار هم از عملکرد روحانيت در جنبش مشروطه ايران - در مقام مقايسه با روشنفکران غير دينی - دفاع می کند…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۱۴
اخبار

اعتراض به درگذشت اکبر محمدی در زندان اوین

پنج‌شنبه، 12 امرداد 1385 ادوار نيوز : گردهمايي اعتراضي دفتر تحكيم وحدت و سازمان دانش آموختگان ايران پيرامون شهادت دانشجوي زنداني اكبر محمدي با عنوان "سوگ رهايي" عصر روز چهارشنبه و از ساعت 18 برگزار شد . در اين نشست به همراه شوراي مركزي سازمان دانش آموختگان ايران و شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت جمع كثيري از فعالان سياسي و مدني حضور داشتند كه از جمله اين چهره ها مي توان به : تقي رحماني ، هدي صابر ، عباس عبدي ، خسرو سيف ، هاشم آغاجري ، حبيب الله…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۱۲
اخبار

همایش اصلاح طلبان در حمایت از لبنان

شرق.گروه سیاسی: حسینیه دیرپای ارشاد تهران دیشب بار دیگر میزبان فعالان سیاسی و استادان دانشگاه و روحانیونی بود كه ذیل گفتمان روشنفكری دینی تعریف می شوند.چهره های چون عبدالله نوری،محسن كدیور،سید هادی خامنه ای، احمد مسجدجامعی،حبیب الله پیمان ،محمد بسته نگار در جمع مستمعانی بودند كه به این گردهمایی آمده بودند.گردهمایی آنان این بار، نه در اعتراض به اقدامی از سوی حاكمیت بود و نه در حمایت از حركتی در مسیر اصلاحات، نه حتی یادبود كسی بود: نه مهدی بازرگان، نه یدالله سحابی، نه محمد مصدق و نه محمود طالقانی.…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۵/۰۹