نامه و بیانیه

نامه به اعضای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

مدير و اعضاي محترم گروه فلسفه و حكمت دانشگاه تربيت مدرس سلام عليكم. با احترام، همانگونه كه مستحضريد از آغاز نيمسال تحصيلي جاري تضييقاتي غير قانوني در مورد اينجانب اعمال شده است. …به نظر مي رسد این تضييقات بدون رضايت (ولو منفعلانه) مدير و اعضاي محترم گروه فلسفه و حكمت امكان تحقق نداشته است و ايشان نيز به تناسب از مسئوليت حقوقي، اخلاقي، ديني و سياسي اين ستم مبرا نيستند. اميدوارم در برابر وجدان خود روسفيد باشيد. محسن كديور 25 دي 1385
kadivarad33
۱۳۸۵/۱۰/۲۵
نقد کتاب سیاست‌نامه‌ی خراسانی

مهجور مشروطه (نقد و بررسی کتاب سیاست نامه خراسانی)

بیژن مومیوند؛ مهجور مشروطه؛ خردنامه‌ی همشهری، شماره ۱۰، دی ۱۳۸۵.   آخوند ملامحمد کاظم خراساني يکي از بزرگترين علماي جهان اسلام در سده اخير است که آرا و افکار او در حمايت از جنبش مشروطه نه در زمان حياتش و نه در زمان حال به شکل مدوني منتشر نشده اند. اين کتاب که در برگيرنده قطعات سياسي در آثار اوست، نخستين گام براي گردآوري نوشته هاي پراکنده اين عالم است. __________________________________ زماني که سيد جواد طباطبايي در همايش «ايران يکصد سال پس از مشروطه» عنوان کرد علمايي چون آخوند خراساني معنا…
kadivarad33
۱۳۸۵/۱۰/۱۰
نامه و بیانیه

اعتراض به سرکوب و فشار به دانشگاه

به نام خدا آذر ماه همواره يادآور مبارزات دلاورانه دانشجويان آزاديخواه ايران عليه خودكامگي، انحصارگري، زورگويي و فساد دولتي وتلاش براي تحقق برابري و آزادي و اعتلاي ميهن بوده و هست. درحالي به نکوداشت دانشگاه به عنوان جايگاه فرهيختگان، دانشمندان و انديشمندان و سراي اميد ايرانيان مي پردازيم ، كه اين نهاد با استقرار اقتدارگرايان و نظاميان در نهاد دولت، با حجم گسترده‌اي از مضايق و فشارها روبروست. افت كيفي مديريت و هيئت علمي دانشگاهها ، احضار، اخراج و تعليق بسياري از دانشجويان فعال و آگاه دانشگاهها، تعطيل يا محدود…
kadivarad33
۱۳۸۵/۱۰/۰۵