مصاحبه تحلیلیمصاحبه

ابن‌سینا نماد عقلانیت ایرانی

محسن كديور (متولد 1338 فسا) داراي مدرك اجتهاد (1376) و دكتري فلسفه و كلام اسلامي گرايش حكمت متعاليه (1378) از دانشگاه تربيت مدرس است. او بيش از بيست سال در حوزه علميه قم (76-1364) و دانشگاههاي مفيد قم(76-1372)؛ امام صادق(77-1371)؛ شهيد بهشتي(77-1375) و تربيت مدرس(86-1373) سابقه تدريس فلسفه اسلامي(حكمت مشاء، اشراق و متعاليه)، فلسفه يونان، كلام اسلامي، فلسفه تطبيقي و حكمت عملي(فلسفه سياسي و فلسفه حقوق) دارد. كديور از اواخر خرداد 1386 عضو گروه فلسفه اسلامي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران است. از كتب منتشر شده كديور در حوزه…
kadivarad33
۱۳۸۶/۰۵/۳۱
اخبار

پاسخ رئيس دانشگاه تربيت مدرس به سؤال دانشجويان

خبرنامه دانشگاه تربيت مدرس، شماره 118، خرداد 1386، صفحه 22- 23 * * * دكتر دانشجو در خصوص نحوه همكاري يكي از اساتيد و علت انتقال وي به سازماني ديگر گفت: از ابتدا تاكنون هيچ استادي از دانشگاه اخراج نشده‌است. برخي از استادان نيز نزديك به 15 سال است كه به صورت حق‌التدريس و قراردادي با دانشگاه همكاري مي‌كنند و اين مسئله مربوط به زمان مديريت فردي خاص نمي‌شود و همچنان مي‌توانند با دانشگاه همكاري داشته باشند. انتقال يكي از اعضاي هيأت علمي به خارج از دانشگاه نيز ربطي به…
kadivarad33
۱۳۸۶/۰۵/۲۹
اخبار

دیدار با کمیته پیگیری آزادی دانشجویان بازداشتی دفتر تحکیم وحدت

کدیور: آیا شأن دانشجو از ملوان انگلیسی کمتر است؟ جمعی از اعضای دفتر تحکیم وحدت با دکتر محسن کدیور دیدار و درباره ی بازداشتهای اخیر دانشجویان صحبت کردند. در این دیدار دکتر کدیور گفت: " دانشجویان اسير در زندان اوین دوران بلوغ سياسي خود را سپری می کنند و شرایط زندان برایشان فرصتی خوبی را برای پختگی و اندیشیدن بوجود می آورد. و قطعاً از آنجا که به خاطر آرمانشان و آگاهانه در این راه قدم گذاشتند، در تنهایی زندان می توانند به این سوال پاسخ دهند که راز عقب…
kadivarad33
۱۳۸۶/۰۵/۰۲