نقد و بررسی

نکاتی در باره مباحث وحی پژوهان اخیر

آفتاب: با انتشار مصاحبه دکتر عبدالکریم سروش با بخش عربی خبرگزاری هلند که در رابطه با وحی اظهاراتی را بیان کرده بود. صاحب نظران بسیاری از طیف های مختلف فکری نسبت به گفته های وی عکس العمل نشان دادند. سید عطاءالله مهاجرانی، عبدالعلى بازرگان ،سیدیحیی یثربی،سید محمد علی ایازی از جمله کسانی بودند که سخنان سروش مورد نقادی قرار دادند. در میان این انتقادات گفته های بهاالدین خرمشاهی قرآن‌پژوه و مترجم قرآن، و مجید مجیدی کارگردان سینما توجه بیشتری به خود جلب کرد. بها الدین خرمشاهی طی مقاله که با…
kadivarad33
۱۳۸۶/۱۲/۲۶
نقد و بررسی

گفتگو با دکتر آرش نراقی، روشنفکری دینی و آرای اخیر دکتر سروش

این روزها بحث پیرامونِ نظرات عبدالکریم سروش داغ است. تا جاییکه کار به تکفیر و تبری کشیده است. قضیه از آنجایی آغاز شد که سروش در گفت و گو با یک رسانه هلندی، قران را کلام پیامبر دانست. انتشار گفته‌های او با واکنش تند بها‌ءالدین خرمشاهی مواجه شد. چندی بعد آیت‌الله سبحانی با انتقاد از سروش، از او خواست که به آغوش اسلام برگردد. اما قضیه وقتی بغرنج شد که مجید مجیدی، فیلمساز ایرانی اعلام کرد که سروش، کافر است. انعکاسِ سخنان مجیدی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های خبری، باعث…
kadivarad33
۱۳۸۶/۱۲/۲۰
تفسیر آیات

تمثیل و زبان و زمان قرآن (آيه ۲۸ سوره روم)

مخاطب اوليه آيه با فرهنگ خاص زمانه اش كاملا تمثيل را درك كرده به حاقّ پيام دست يافته است. اما مخاطب ثانويه كه از فرهنگي متفاوت برخوردار است تمثيل را در ظرف فرهنگ مخاطب اوليه درك كرده اما به پيام جاودانه آيه كه همان توحيد و نفي شرك است مي رسد. به زبان ديگر اين تمثيل متعلق به فرهنگ گذشته است اما مُمَثّل و پيام آيه زنده و جاودانه است.
kadivarad33
۱۳۸۶/۱۲/۱۳