نقد کتاب منتشرنشده‌ی علمای ابرار

موسوی، بازخواني تعريف دکتر مدرسي از مفهوم غلو و نظريه علماي ابرار

سیدمحسن موسوی، بازخوانی نظریه‌ی دکتر مدرسی از مفهوم غلو و نظریه علمای ابرار، ۲۰ خرداد ۱۳۸۷، وبسایت نویسنده: تذکره کتابان. آنچه در يادداشت اخير دانشمند محترم جناب آقاي انصاري در نقد بر آقاي دکتر کديور آمده، براي من موجب پرسشي در تعريف معناي غلو شد. در يادداشت ايشان اين مضمون آمده است که آقاي کديور با ارائه تصويری غيرتاريخی و ايدئولوژيک از نظريه علمای ابرار و استوار بر اساس مفهومی کش‌دار و محکي برساخته، آن را به معنی عدم پذيرش اوصاف فوق بشری امامان دانسته و اين نظريه را به…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۳/۲۰
نقد کتاب منتشرنشده‌ی علمای ابرار

انصاری، نقد يک نظريه غير تاريخی: در حاشيه مقاله علمای ابرار آقای کديور

آقای کديور بدون آنکه در نوشته های ايشان اثری از شناخت و يا دست کم تلاش برای شناخت فرقه ها و گرايشات مختلف شيعی در دو سده نخستين تاريخ تشيع ديده شود و بدون آنکه تحول مفاهيم مورد توجه غلات و گروههای متهم به غلو را مورد توجه قرار دهند، صرفا با يک محک برساخته با عنوان "توصيف فوق بشری از امامان"، غلو را به معنی تئوری پردازی برای توصيفات فوق بشری از امامان فرض کرده اند و در مقابل توصيف غير بشری از ايشان را گرايش اعتدالی تشيع فرا…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۳/۱۷
یادداشت

مجتهد در اصول

  مجتهد در اصول و مبانیِ فهمِ دین در همه ادیان ابراهیمی از جمله اسلام، «مسئله فهمِ متن» (اعم از متنِ کتابِ وحیانی و متنِ سخنانِ پیامبر)، محوری ترین مسئله در معرفت دینی است. همّت عالمان دین در طی قرون و اعصار، مصروفِ «کشفِ مرادِ متکلّم» در آیات و روایاتِ دینی بوده است. تقسیم کلام(متن) به نصّ و ظاهر، و باور به دلالتِ قطعیِ نصّ و دلالتِ ظنّیِ ظاهرِ کلام به مرادِ متکلّم، نخستین گامها در مسئله بنیادیِ فهمِ متن بوده است. از آنجا که اکثر قریب به اتّفاق عباراتِ…
adamin
۱۳۸۷/۰۳/۱۶
سخنرانی

تحلیل اخلاقی نهضت حسینی

چکیده: آیا ملّتی که حسین دارد، اخلاق حسینی نیز دارد؟ آیا در جامعه ای که بر حسین می گرید فضیلت های اخلاقی بیش از جوامع دیگر است؟ این شور تا به شعور تبدیل نشود، نمی تواند ما را به مقصد برساند. بررسي اخلاقي یک مسأله، بسيار فراتر از پند و نصيحت و اندرز است. غرض، وصف فضايل نيكو و صفات پسنديده سيدالشهدا و ياران با وفاي ایشان، يا ذکر رذايل و صفات ناپسند سپاهیان شام و کوفه و لشكر اموی نیست. جامعه‌ما، جامعه ای اخلاقي نيست. در اخلاق عقب افتاده…
adamin
۱۳۸۷/۰۳/۱۵
نامه و بیانیه

اعتراض به تشدید فشار بر نهادهای مدنی و نقض حقوق شهروندی

هشدار 330 فعال سياسي - فرهنگي - دانشگاهي جامعه مدني ايران در باره جلوگيري مأ موران امنيتي از حضور اعضاي نهضت آزدي ايران برمزار آيت الله طالقاني به نام خدا هم‌ميهنان عزيز يكي از سياست‌هاي دولت نهم تشديد فشار و محدوديت براي فعاليت احزاب، گروههاي سياسي و نهادهاي مدني و نقض آشكار اصول قانون اساسي و حقوق شهروندي بوده است. جلوگيري مأموران امنيتي از برگزاري مراسمي مانند نمازهاي عيد فطر و عيد قربان، يادبود چهره‌هاي شناخته شده تاريخ معاصر ايران، چون زنده‌يادان مهندس بازرگان و دكتر سحابي در حسينيه ارشاد،…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۳/۱۰