نقد کتاب حق‌الناس

چرا مردم حق دارند

خصلت برجسته آرای كدیور در این زمینه، شجاعت و البته دقت نظر او به‌عنوان متفكری مسلمان است در تحقیق و پذیرش تناقض‌ها و تعارض‌های نظام سنتی در قیاس با قواعد و عرف‌‌های جهان‌شمول، البته او در این راه از مبانی و روش‌شناسی مدونی بهره گرفته است.
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۸/۱۵
سخنرانی

كالبد شکافی تزوير شرعی

تزوير شعبي دارد. مهمترين شعبه آن دروغ است. از يك جامعه ديني انتظار بيشتري مي رود كه صداقت را رعايت كند و از كذب و دروغ و خلاف واقع به دور باشد. دروغ گفتن و شنيدن برايمان عادي شده است. انگار قبح دروغ در جامعه بسيار بي فروغ شده، و خداي نكرده دروغ حرام و گناه كبيره نيست، و دروغگو چندان دشمن خدا نيست! از مرحله ابتدائي دروغِ اتفاقي و موردي به مرحله پيشرفته «دروغ نهادينه» تنزل يافته ايم. جامعه دروغگو جامعه اي سالم نيست، بيمار است. و اگر در…
adamin
۱۳۸۷/۰۸/۱۱
اخبار

ریشه در این خاك است

محمد نوذری :اول مهرماه اینجا و آنجا شنیده شد كه دكتر محسن كدیور، حسن یوسفی اشكوری و تقی آزاد ارمكی به خارج از كشور مهاجرت كرده‌اند. از آنجا كه نهاد علم در ایران این روزها روزگار سختی را می‌گذراند و همگان به شنیدن خبرهای بد درباره آن عادت كرده‌اند، خبر مهاجرت روشنفكران دینی هم زود همه‌گیر شد. در این میان كدیور پیش از این طعم بی‌مهری دولت مهرورز را هم چشیده بود و انتظار می‌رفت در رفتن از بقیه مشتاق‌تر باشد. اما در مكاتباتی كه با او داشتیم معلوم شد…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۸/۰۵