نقد و بررسی

نقدی بر «مقاله اکبر گنجی پيرامون نظرات محسن کديور»

خبرنامه گویا، شنبه 8 اسفند 1388 نقدی بر "مقاله اکبر گنجی پيرامون نظرات محسن کديور"، امير بيگلری هر سخن جايی و هر نکته مکانی دارد. متأسفانه آقای گنجی در وقت‌شناسی دقت کافی را به خرج نمی‌دهند و هر چه را که صلاح بدانند، هر زمان که بخواهند مطرح می‌کنند. به راستی بيش‌ترين سود در بحبوحه مبارزات مردمی ايران از مقاله اخير آقای گنجی را چه کسانی برده يا می‌برند؟ انرژی شگفت‌انگيز آقای گنجی همان قدر می‌تواند در گذار ايران به دمکراسی مؤثر باشد که مخرب. انتخاب بين دو سر طيف…
kadivarad33
۱۳۸۸/۱۲/۰۸