نقد و بررسی

انتشار هشتمین پاسخ به نامه “استیضاح رهبری”: کتاب ۴۰۰ صفحه ای نقد قال

سایت دولتی شبکه ایران خبر داد: پاسخ 400 صفحه ای "نقدقال" به کدیور، هاشمی سکوت کرد، ذوعلم پاسخ داد. به گزارش شبکه ایران کتاب "نقد قال" که به قلم حجت‌الاسلام علی ذوعلم به نگارش درآمده، نویسنده در تلاش است که از دو منظر دینی و قانونی حقیقت و واقعیت ولایت فقیه را تبیین کند. این کتاب، نامه‌ محسن کدیور که به شکل سرگشاده و با عنوان "استیضاح رهبر، ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران" خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شد را مورد تجزیه و بررسی…
kadivarad33
۱۳۸۹/۱۰/۲۶
هنر

بازیگری نقش اولیاء دین

در قرآن کریم و سنت معتبر قداست منحصرا از آن مقام ربوبی و وحی الهی است و منع نمایش "بشر" محتاج دلیل است. منعهای مورد اشاره دلیل معتبری ندارد و مبتنی بر کلام و انسان شناسی ای قابل مناقشه است.
kadivarad33
۱۳۸۹/۱۰/۱۳
دیگر امور اعتقادی

خلقت بار دوم (آیه ۲۱ سوره فصّلت)

قرآن کریم حداقل دو خلقت را معرفی کرده است: تولد انسان که از آن با تعابیر خلقت اول یا خلقت بار اول یاد می کند؛ و مبعوث شدن انسان در آخرت که از آن به خلق جدید یا خلقتی مانند خلقت اول تعبیر می کند که مفهوم حتمی آن خلقت دوم است. آیات سوره یس و سوره ق صریحترین آیات این مسئله اند. خلقت دوم همان معاد است.
kadivarad33
۱۳۸۹/۱۰/۰۹
مقدمات نماز

قبله در آمریکا و نقاط دوردست

ميزان در تشخيص قبله در هر مکان تشخیص خود مکلف با ابزار علمی مطمئن یا امارات شرعیه است. در مثلثات کروی، برای تعیین قبله هر نقطه از کره زمین باید دایره عظیمه ای که از آن نقطه و مسجد الحرام می گذرد بیابیم و با تعیین زاویه انحراف دایره عظیمه از نصف النهار شهر مورد نظر زاویه انحراف قبله آن مکان را نسبت به شمال و جنوب جغرافیایی پیدا کنیم. بر این اساس جهت قبله در آمریکا و کانادا به سمت شمال شرقی است.
kadivarad33
۱۳۸۹/۱۰/۰۸