نقد و بررسی

اجرای محض یا اجرای بی‌تنازل؛ مساله این نیست!

هفته گذشته دکتر محسن کدیور طی مصاحبه با سایت کلمه به تشریح دیدگاه‌های خود پیرامون قانون اساسی پرداخته بود. ایشان با دقت و صراحت همیشگی خود به تفکیک سه گونه رویکرد به قانون اساسی فعلی پرداخته و در نهایت دیدگاه خود را پیرامون هر یک از این رویکردها ارائه نموده بود. مطابق گفته‌ دکتر کدیور، «درباره استراتژی اجرای قانون اساسی سه رویکرد متفاوت می توان اتخاذ کرد: رویکرد اول، اجرای بی تنازل قانون اساسی؛ رویکرد دوم، اجرای اصول معطله قانون اساسی؛ رویکرد سوم، اجرای قانون اساسی». ایشان در ادامه در…
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۲/۲۳
نقد و بررسی

ضرورت نقد بنیادی: آغاز از‌‌ همان نخستین گزارهٔ «حق فرمانروائی از آنِ خداوند»

دو کتاب «نظریه‌های دولت در فقه شیعه» و «حکومت ولایی» اثر روحانی نواندیش دکتر محسن کدیور، که در دهه هفتاد پدید آمده‌اند، مهم و قابل توجه‌اند و در این دو کتاب نویسنده به شکل پژوهشی و مستند و روشمند نظریه‌ای سنتی و کنونی حکومت مذهبی و فقهی را نقد کرده است.
kadivarad33
۱۳۹۰/۰۲/۱۲