سخنرانی

زیبائی‌های انفاق

انفاق (زکات، خمس، صدقه، نحله …) دومین رکن عملی اسلام و پس از نماز مهمترین عبادت است. در سلسله مباحث زیبائی‌های اسلام زیبائی‌های انفاق بر اساس تعالیم قرآن مجید مورد بررسی قرار گرفته است. سرخطهای بحث زیبائی‌های انفاق به شرح زیر است: انفاق تاوان است یا مایه‌ی تقرب؟ با انفاق چیزی از دست نمی دهید، امانت دارید نه مالک! به چه کسانی زکات بدهیم؟ نیکی چیست؟ مقام بِرّ (نیکی)، آنچه می ماند، پرداخت زکات: پرداخت حق محرومان و تطهیر مال، از چه انفاق کنیم؟ هفتصد برابر پاداش و بیشتر! برای…
adamin
۱۳۹۲/۰۷/۲۰
شبه مناسکمصاحبه تحلیلیمصاحبه

قبح اخلاقی و عدم جواز شرعی ازدواج با فرزندخوانده

ازدواج با فرزندخوانده در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است. موضوع آیه‌ی ۲۷ سوره‌ی احزاب جواز ازدواج با همسر سابق پسرخوانده است (نه پدرخوانده با دخترخوانده یا مادر با پسرخوانده). موضوع آیات ۴ و ۵ همان سوره بحث در تفاوت حکم پسر حقیقی با پسرخوانده (دعیّ، متبنّی) است. موضوع تبنّی و ادعیاء با فرزندخوانده‌ی جدید متفاوت است. موضوع اصلی در فرزندخواندگی جدید «تربیت یک کودک» است، حال آنکه در متبنّی و دعیّ قدیم موضوع «انتقال نسب» به عنوان عقدی بین دو ولیّ و قیم بوده و تربیت کودک وجهه‌ی…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۱۹
سخنرانی

زیبائی‌های نماز

اگر قیام و قعود، ركوع و سجود، و قرائت و تسبیح را کالبد نماز بدانیم ،حضور قلب و توجه درونی به حقیقت نماز و كسی كه با او راز و نیاز می‌كنیم جان و روح نماز است. خشوع نیز در واقع چیزی جز حضور قلب توأم با تواضع و ادب و احترام نیست. مؤمنان تنها به نماز به عنوان یك كالبد بی‌روح نمی‌نگرند، بلكه تمامی توجه آن‌ها به باطن و حقیقت نماز است.
adamin
۱۳۹۲/۰۷/۱۳
احکام جزائیحقوق زنان

عدم تفاوت دختران و زنان در احکام جزائی

در فتاوای آیت الله منتظری در بحث مجازات هیچ تفاوتی بین زن و دختر نیست. در کتاب خاطرات هکذا بحث در دشواری اعدام جنس مونث (اعم از زن و دختر) به عنوان ارتداد (در صورت عدم ارتکاب قتل) است. از آنجا که غالب قریب به اتفاق «مصادیق مونث مورد بحث» در زندانهای آن زمان دختر بوده اند، ایشان تعبیر به دختران مجاهد کرده است، والا «موضوع حکم» مورد بحث ایشان «جنس مونث» است و غلبه‌ی مصداق در یک زمان دلیل تغییر حکم نمی شود. شیاطین زمان ما در سایتهای منسوب…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
حقوق عمومی و ولایت فقیهادیان و مذاهب

عدم مشروعیت محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی و منتقد

محرومیت دانشجویان از تحصیل به دلایل مذهبی و عقیدتی و فعالیت سیاسی فاقد هرگونه مجوز شرعی است. هیچ آیه ای ازقرآن، هیچ روایت معتبری از پیامبر و ائمه، هیچ اجماع و هیچ دلیلی عقلی مستقل و غیرمستقلی چنین مجوزی را به حاکمان نداده است. اگر محدودیت امکانات تحصیلی در دانشگاهها بهانه‌ی محروم کردن برخی دانشجویان از تحصیل باشد، اولویت علمی تنها ملاک تقدم است. اینکه تنها موافقان حکومت امکان تحصیلات تکمیلی داشته باشند نه تنها پشتوانه‌ی دینی ندارد، بلکه خلاف شرع است. محروم کردن دانشجویان بهایی از تحصیل هیچ مستند…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
حقوق عمومی و ولایت فقیه

عدالت و مشروعیت سیاسی در ادله‌ی نقلی

سیاست امری عرفی است. دین نیامده تا به ما سیاست ورزی را بیاموزد. کافی است در این زمینه در متن دین منع و ردعی نباشد که نیست. اینکه در اینگونه امور که جایگاه عقل و تجربه بشری است به دنبال آیه و روایت و سنت و سیره ائمه بگردیم خطای روش شناختی است. کتاب و سنت منبع سیاست یا حتی فلسفه سیاسی نیستند. تنها به نمونه هایی از این دست اشاره کرده اند. تکلیف این امور را عقل آدمی باید تعیین کند. ابتدا باید انتظارمان را از دین تعیین کنیم.
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
حقوق عمومی و ولایت فقیه

آیت الله منتظری و تحول نظریه‌ی ولایت فقیه

پرسش: آیا در دیدگاه آیت الله منتظری پیرامون ولایت فقیه در طول زمان حیاتشان تغییراتی ایجاد شده بود؟ لطفاً این مساله را شرح دهید.   پاسخ: بله. در دیدگاه مرحوم استاد درباره‌ی ولایت فقیه تحولاتی رخ داده است. مشخصا دو نقطه عطف در تاریخ اندیشه‌‌ی ایشان قابل مشاهده است و در نتیجه با سه نظریه در باب ولایت فقیه مواجهیم. ایشان را غالبا با نظریه‌ی میانی می شناسند، حال آنکه نظر نهایی ایشان قابل اعتناتر است. این مهم را در سلسله مقالاتی در تابستان ۱۳۹۰ آغاز کردم. بخش اول آن…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
حقوق عمومی و ولایت فقیه

ولی فقیه نازل منزله‌ی شارع!

پرسش: در خصوص ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه تا کجا اختیارات امام غایب را به تصرف خود در می اورد؟ به این تعبیر که ولی فقیه هم می تواند واجبات را متوقف کند  و هم  حفظ نظام سیاسی اوجب واجبات می شود.  اکنون پرسش من است که آیا ولی فقیه اختیارات امام غایب در حوزه هایی چون عمل به واجبات و عمل  مسایل اجتماعی را کسب کرده است؟ اگر پاسخ نه است چه حوزه ای از از اختیارات امام غایب باقی مانده که ولی فقیه هنوز آنها را تصرف نکرده…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
حقوق زنان

عدالت مساواتی و حقوق زنان

درباره مقاله‌ی بازخوانی حقوق زنان در اسلام، «عدالت مساواتی» بجای «عدالت استحقاقی» پرسشهایی داشتم: الف. چرا هم عدالت استحقاقی و هم عدالت بنیادی را هر دو را نپذریم . هم ایات وهم احادیث وجود هردو را اثبات می کنند. اینگونه ما تصویر کاملی از انسان و روابط انسانی خواهیم داشت. پاسخ: پذیرش هر یک از عدالت استحقاقی یا مساواتی نافی دیگری است. نمی توان در آن واحد به هر دو باور داشت. همچنانکه همزمان نمی توان به تفسیر شیعی از عدالت و تفسیر اشعری از عدالت معتقد بود. این بحث…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
احکام جزائیتفسیر آیات

قتل عمد در قرآن

پرسش: آیا در آیه ۳۲ سوره مائده نوعی قتل عمد مجاز دانسته شده است؟   پاسخ: الف. قرآن هرگز قتل عمد را تجویز نکرده است. موارد استثناشده از باب قصاص، مجازات افساد فی الارض و مجازات محارب افعالی قضائی هستند که بعد از محاکمه توسط دادگاه به حکم قاضی با رعایت تشریفات قضائی صورت می گیرد و در هیچ عرف حقوقی نامشان قتل عمد نیست. ب. قرآن خود را کتاب قانون معرفی نکرده است و کتاب قانون هم نیست که قرار باشد کلیه جزئیات مسائل حقوقی در آن مندرج شده…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
طلاق

عدّه طلاق در زن فاقد رحم

پرسش: قصد ازدواج با خانم تازه مطلقه ای دارم که فاقد رحم است. آیا باید تا به سر آمدن زمان عده صبر کنم؟     پاسخ: زن فاقد رحم عده‌ي طلاق ندارد ، هرچند احتیاط در نگاه داشتن عده است. ۲ مهر ۱۳۹۲
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
طلاقازدواج موقت

بطلان ازدواج موقت در زمان عده

پرسش: با زنی غیرمسلمان که با شوهرش متارکه و تقاضای طلاق کرده و منتظر حکم دادگاه برای جدایی بوده بدون اطلاع از حکم شرعی ازدواج موقت و همبستر شدم. اکنون دادگاه حکم طلاق وی را صادر کرده است. آیا به دلیل مجامعت جاهلانه در زمان عده این زن بر من حرام ابدی است و حق ازدواج با وی را ندارم؟  توضیح اینکه متاهلم اما به دلیل اختلاف جدا از همسرم زندگی می کنم.   پاسخ: الف. ازدواج (اعم از دائم و موقت) با زنی که هنوز طلاق نگرفته است و…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
خوردنی‌ها

گوشت خوک و غیرذبیحه

خوردن گوشت حیوانی که برای غیرخدا ذبح شده باشد حرام است.خوردن گوشت حیواناتی که برای غیرخدا ذبح نشده اند از جمله ذبیحه اهل کتاب جایز است، هرچند احتیاط در استفاده از ذبیحه‌ی مسلمانان است. خوردن گوشت خوک حرام است. حرمت آن لزوما به دلیل بروز بیماریهای شناخته شده نیست. ممنوعیت تناول گوشت خوک از تعالیم مسلم قرآن، از امور اتفاقی بین مسلمین و از جمله ضروریات عملی اسلام است.
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۷
ازدواج موقت

ازدواج موقت و مصلحت جهان معاصر

پرسش: ادله‌ی لزوم اطلاع والدین از نخستین ازدواج فرزندانشان به نظر شخص بنده مطرح نمودن مسئله ازدواج موقت در چنين زماني به مصلحت اسلام نيست. در دنيايي كه چه از طريق دشمنان هدفدار داخلي و چه دشمنان هم دست خارجي شان شبانه روز در بوق و كرنا مي دمند كه پيامبر اسلام مشكل جنسي داشت … خيلي خيلي خطرناك مي نمايد كه در چنين وضعيتي قبل از اينكه به شناساندن چهره واقعي اسلام محمدي به مطرح نمودن بحث ازدواج موقت يا تعدد زوجات پرداخته شود . راه حل مشكل جنسي…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
دعا و مناجات

عوامل سلب برکت از روزی

پرسش: مدتی است علی رغم توانایی های نسبتاً بالای علمی ام در رشته ام، و تلاش هایم برای کسب روزی، موفقیتی حاصل نمی شود. آیا در متون موثق عملی خاص یا اعمالی هست که باعث شود روزی بر انسان تنگ گردد؟ آیا سنتی الهی می شناسید که به واسطه ی عملی زندگی (جنبه ی اقتصادی) را بر انسان تنگ کند؟   پاسخ: عدم موفقیت در کسب روزی علیرغم تلاش می تواند به دلایل زیر باشد: اول. سوء تدبیر و خطا در برنامه ریزی و پیش بینی های لازم دوم. عدم…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
خمس

سادات ایرانی و وجوهات شرعیه

پرسش: با توجه به پاسخ شما در باره سادات ایرانی گمانم اینست که در تحلیل و تفسیر از آیه شریفه تفاوتی بین درک من و نگاه شما موجود بوده است و آن قطعیت استحقاق خاندان پیامبر از نظر من بوده است. همان نگاهی که در جامعه امروز ایران و فقه وجود دارد و آن عدم استحقاق سایر فقرا و ... وجوهات میباشد. بنا بر نگاه شما این مبلغ به همه فقرا  و مساکین و ... می رسد. اما نهایتا به جواب خویش در مورد ریشه سید در تاریخ ایران نرسیدم.…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
اخلاقامامت و خلافت

عیدالزهرا: بدعت و خلاف شرع

سبّ و هتک حرمت صحابه و شیخین حرام است. برگزاری مراسمی بنام عیدالزهرا فاقد هرگونه ریشه صحیح تاریخی، فاقد هرگونه مستند معتبری به ائمه‌ی اهل بیت، و خلاف مسلمات اخلاق اسلامی است. برگزاری و مشارکت در چنین مجالسی بدعت و خلاف شرع است.
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
احادیث

احادیث و بی نیازی از فلسفه

پرسش: برخی اخباری ها می گویند تا وقتی کتاب امام صادق هست و ائمه هستند چه نیازی به فلسفه است و وقتی می گویم حرف ائمه را هم با عقل باید فهمید می گویند تو احادیث را بخوان و از خدا بخواه ، خدا خودش فهم احادیث را در دلت میگذارد و من پاسخ خاصی برای این ادعا نیافتم که امیدوارم راهنمایی بفرمایید.     پاسخ: الف. پاسخ بسیاری پرسشها در متن احادیث ائمه نیست. ب. بسیاری از احادیث با هم متعارض هستند. برای رفع تعارض چاره ای جز مراجعه…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
مهدویت و غیبت

علائم ظهور و ارکان تشیع

پرسش: مدتی است که با یکی از دوستان در خصوص مسئله ی "ظهور" صحبت هایی داشتم. ایشان در خصوص "علائم ظهور" به مواردی از جمله خروج سید خراسانی و دجال و بلایای طبیعی و... اشاره می کنند. لذا خواهشمندم پایه ی این گونه اعتقادات را بفرمایید و این که آیا صحت دارند؟ و در هر صورت علائم اثبات شده کدامند؟ نیز بفرمایید اعتقاد به ظهور از ملزومات و ارکان شیعه محسوب می شود؟   پاسخ: الف. علائم ظهور مبتنی بر اخبار آحاد هستند. مسائل اعتقادی با ظنّ قابل اثبات نیست.…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶
دیگر امور اعتقادی

سحر، طلسم و جادو

پرسش: آیا افراد می توانند زندگی دیگران را طلسم کنند؟ یا کاری کنند که زندگی شخص به بن بست برسد؟ چون عده ای به این کار عقیده دارند . پیش جادوگر می روند با خرج کردنهای گزاف از آنها معجون رفع طلسم میگیرند؟ یا عده ای چشم زخم در خانه های خود نصب می کنند تا  چشم نخورند و .... آیا چنین مسائلی وجود دارد؟   پاسخ: در قضیه هاروت و ماروت (بقره ۱۰۲) و «نفاثات فی العقد» (فلق ۴) اجمالا امکان نوعی اختلال حداقل در زندگی زناشویی دیگران در…
HMouK
۱۳۹۲/۰۷/۰۶