دگراندیش

تجلیل انتقادی

روزنامه شرق ۱۶/۷/۸۴ مراسم بزرگداشت مرحوم آيت الله سيدمحمدجواد غروى فقيه و حكيم معاصر روز پنجشنبه در دفتر انجمن اسلامى مهندسين در تهران برگزار شد.در