آرشیو تگ ها: قضای روزه

برخی احکام روزه

طرق احراز شروع ماه رمضان؛ تشخیص اول ماه قمری: نجومی یا فقهی؟ به‌ سوی وحدت نظر در شروع و پایان ماه رمضان؛ مسلمانان و تقویم قمری؛ زمان اذان مغرب، نماز مغرب و افطار «غروب آفتاب» است؛ روزه‌تمام روزهای ماه رمضان؛ روزه نوجوانان؛ روزه و سختگی تشنگی؛ روزه در گرمای تابستان؛ روزه در مناطق بالای مدار ۴۳ درجه؛ روزه و بیمار نیازمند نوشیدن آب؛ روزه و بیماری؛ نوشیدن آب در زمان روزه؛ مبطلات روزه؛ مبطلات باطنی روزه؛ آداب ماه رمضان؛ نماز و روزه مسافر: رخصت یا عزیمت؟ حداقل مسافت برای تحقق سفر شرعی؛ اقامت در غیر وطن؛ کثیرالسفر؛ قضای روزه؛ لزوم قضای روزه بعد از پاک شدن از عادت ماهانه؛ کفاره روزه؛ روزه‌استیجاری؛ مجازات متظاهر به روزه‌خواری؟ حسنین (ع) و روزه‌روز عرفه؛ اعتکاف.