اصول فقه

مقدمه‌ی واجب و مقدمه‌ی وجوب

پرسش ۱: با توجه پاسخ شما به پرسش قبلی درباره مقدمه واجب و تفاوتی که میان مقدمه واجب و مقدمه وجوب وجود دارد آیا مقدمه "وجوب" واجب است؟ آیا این واجب بودن از نظر شرعی و عقلی تفاوتی در حکم دارد؟ پاسخ: مقدمه وجوب واجب نیست، اما مقدمه واجب واجب است. مقدمه وجوب مثل استطاعت برای حج و نصاب برای زکات. لازم نیست تحصیل استطاعت یا نصاب کنیم تا حج یا زکات واجب شود. هروقت استطاعت یا نصاب صورت گرفت حج یا زکات واجب می شود. اما واجب است مقدمات…
HMouK
۱۳۹۲/۰۹/۰۳