نقد کتاب ابتذال مرجعیت شیعه

حسینی اشکوری: پاسخی به شبهات کدیور درباره‌ی جایگاه فقهی رهبر انقلاب

مسئولیت احراز شرایط اوصاف رهبری به عهده‌ی خبرگان است و انتخاب آنان دلیل آشکار بر اجتهاد مطلق مقام معظم رهبری است. گذشته از آن، شهادت بینه‌ی شرعیه بر اجتهاد ایشان به نحو مطلق، از نظر شرعی کافی است.
HMouK
۱۳۹۲/۰۵/۱۰