سکوت امام علی و شهادت فاطمه‌ی زهرا؟

پرسش: با توجه به روایاتی که در منابع اهل سنت درباره هجوم شیخین به منزل فاطمه‌ی زهرا و آتش زدن در آن و ورود با زور به خانه در تاریخ طبری، میزان الاعتدال، سیر اعلام النبلاء و لسان المیزان موجود است، باز هم فکر می کنید اثبات قتل بضعة الرسول توسط خلفا و شهادت مظلومانه‌ی پاره‌ی جان رسول خدا دشوار است؟

 

پاسخ:

در صحاح اهل سنت روایتی دال بر شهادت فاطمه‌ی زهرا (س) به واسطه ی هجوم شیخین به خانه ی ایشان وجود ندارد.
روایات منقول در دیگر منابع اهل سنت – که شما اشاره کرده اید – بر فرض صحت سند دلالت بر ظلم شیخین در هجوم به خانه‌ی فاطمه زهرا (س) می کند اما استفاده‌ی قتل و شهادت ایشان به صورت شرعی بسیار دشوار است. هر ظلمی قتل نیست. هجوم به خانه و آتش زدن در معادل قتل ساکن آن نیست. مطابق مدارک معتبر موجود امام علی (ع) در این زمینه چه در زمان خلفا چه در زمان خلافت خود سخنی نفرموده اند. سکوت به دلیل تقیه تنها یک احتمال است. احتمال دیگر این است که قتلی اتفاق نیفتاده بود تا ایشان به ان اعتراض کنند. تقیه در مقابل قتل نفس آن هم چنین نفس محترمه ای آن هم از علی بن ابی طالب (ع) بسیار بعید است.

موفق باشید

محسن کدیور