نقد کتاب استیضاح رهبری

فهرست نقدهای کتاب استیضاح رهبری

مشخصات کامل ۱۹ مقاله/ یادداشت/ مصاحبه و یک کتاب در نقد کتاب استیضاح رهبری، متن کامل ۱۸ مقاله در قسمت دوم کتاب استیضاح رهبری و متن کامل کتاب نقد قال مستقلا در همین صفحه در دسترس است.

فارس‌نیوز: نسخه الکترونیکی «نقد قال» منتشر شد

نسخه الکترونیکی کتاب «نقد قال» که پاسخ انتقادی به نامه سرگشاده محسن کدیور [استیضاح رهبری: ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبری جمهوری اسلامی ایران، ۲۶ تیر ۱۳۸۹] بوده و توسط حجت‌الاسلام علی ذوعلم تالیف شده است، برای استفاده عموم در فضای مجازی منتشر شد.

محاجّه با مدعي

جناب‎عالي در سراسر مکتوب‎تان سعي کرده‌ايد بگوييد پس از رهبري آيت‌ا… خامنه‌اي، يک روند فزاينده استبدادي و ديکتاتوري در کشور شکل گرفت که تا حال حاضر ادامه دارد. حال ببينيم در طول اين دوران ۲۲ ساله چه اتفاقي در کشور افتاده است